SEC onafhankelijkheidsregels

Bron 'de Accountant'
Schrijver Redactie
Nummer Maart 2003
Publicatiedatum 01-03-2003
Sectie Nieuws
Bladzijde 008
Volume 109

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft op 22 januari 2003 de regels bekendgemaakt die moeten leiden tot een versterking van de onafhankelijkheid van controlerend accountants. Dit in het kader van de Sarbanes-Oxley Act 2002. De maatregelen betreffen vooral het reguleren van (niet-)toegestane non-audit-diensten bij controlecliënten, de positie van betrokken accountants en managers, de rol van het audit committee en de externe publicatie van verrichte diensten.

Een korte samenvatting.

Onderstaande negen diensten zijn voor een accountantskantoor bij een controlecliënt ofwel zonder meer verboden of alleen toegestaan onder strikte voorwaarden (grofweg: als aannemelijk kan worden gemaakt dat de resultaten ervan op geen enkele wijze een rol spelen in of object zijn van de audit):

  • administratie of andere aan de verslaglegging of financiële verklaringen gerelateerde diensten;
  • ontwerpen en implementeren van financiële informatiesystemen; o waarderingen en aanverwante diensten, zoals 'fairness reports';
  • actuariële diensten;
  • uitvoeren van ge-outsourcede interne audit;
  • management of human resources-functies;
  • optreden als effectenmakelaar, dealer of beleggingsadviseur en verlenen van investeringsbankdiensten;
  • juridische dienstverlening;
  • expert services die niets te maken hebben met de audit (dit betreft vooral opinies in het kader van rechtszaken of onderzoeken).

Verder moet het audit committee voortaan alle audit- en non-audit-diensten (inclusief belastingadvies, zie elders in dit nummer ) vooraf goedkeuren en zijn gecontroleerde ondernemingen verplicht in hun jaarverslag te rapporteren welke bedragen het controlerend accountantskantoor heeft ontvangen voor respectievelijk de audit, audit-gerelateerde diensten, belastingadvies en overige diensten.

De verantwoordelijke 'audit-partner(s)' ( zie de regeling voor de precieze definitie ) moeten na vijf jaar roteren, met een verplichte time out van vijf jaar. Voor bepaalde andere belangrijke audit partners geldt een verplichte rotatie na zeven jaar en een time out van twee jaar. Een bij de audit betrokken accountant mag niet eerder dan na een afkoelingsperiode van een jaar in dienst treden bij de desbetreffende controlecliënt. Omgekeerd wordt een accountantskantoor ook niet onafhankelijk geacht als een bij de financiële verslaggeving betrokken manager van de controlecliënt korter dan een jaar daarvoor als accountant betrokken was bij de audit.

Verder is nauw omschreven op welke punten de accountant intensief moet communiceren en informatie uitwisselen met het audit committee, dat een veel sterkere rol krijgt.

De SEC-voorstellen bevatten wel potentiële uitzonderingen en afzwakkingen van de regels, met name voor kleine accountantskantoren (betreffende verplichte partnerrotatie) en buitenlandse ondernemingen met een Amerikaanse beursnotering (rotatie, afkoelingsperiode). De Europese Commissie verwelkomde de verzachting van de extraterritoriale gevolgen van de wet inmiddels als 'een stap in de goede richting'.

Bovenstaande is ontleend aan de door de SEC gepubliceerde samenvatting van de nieuwe regels. De volledige tekst van de regels moet op het moment van dit schrijven nog verschijnen. Voor de complete samenvatting, zie www.sec.gov/news/press/2003-9.htm.

Print


NBA Opleidingen

Business / personal coaching

datum en plaats op aanvraag

Basisbeginselen IFRS

10 en 11 september in Garderen

Kwaliteitsbeheersing in de MKB-praktijk

23 september in Nieuwegein

Rapporteren over risico's

30 september in Hoevelaken
Vacatures


Opdrachtgever van Proud People zoekt een Reporting & Consolidatie Specialist die stakeholders heldere inzichten geeft! in Utrecht

Deltares zoekt een Hoofd Finance en Control in Delft

Voor een opdrachtgever van FinanceFactor op de Luchthaven Schiphol zoekt een Assistant Financial Controller in Amsterdam

SNS Bank zoekt een Manager Accounting bij SNS Bank in Utrecht

Payroll Works zoekt een Veelzijdige payroll administrateur in Amsterdam