Achter de klapdeuren

donderdag 3 mei 2012 | 0 reacties

In de afgelopen maanden heeft NBA een aantal NBA alerts en handreikingen het licht doen zien. Denk hierbij aan de rol van accountants bij relevanter verslaggeving, de mogelijkheid om meer toelichtingen te geven in de verklaring, de problematiek rond vastgoed in de zorg en het fraude- en waarderingsrisico bij commercieel vastgoed. Allemaal thema's waarmee accountants hun relevantie kunnen vergroten door kwaliteit te leveren.

Soms komen dit soort uitingen schijnbaar onverwacht, soms duurt het wat langer. Hoe werken dit soort processen achter de klapdeuren? De basis van dit soort uitingen is het jaarplan dat het Adviescollege Beroepsreglementering afstemt met het NBA-bestuur. Dit jaarplan komt tot stand na overleg met stakeholders binnen (zoals de ledengroepbesturen) en buiten (AFM, Accountantskamer, overige) de NBA, waarbij we luisteren naar wat de betrokken partijen bezighoudt en bespreken wat relevant is om door het adviescollege en de subcommissies Ethiek, Assurance en non-assurance/mkb te worden opgepakt. Op basis van die afstemmingen worden projecten benoemd en tijdslijnen afgesproken waarin ook een impact analyse en consultaties een plaats hebben. Daar waar het een spoedeisend karakter heeft, bestaat de mogelijkheid om via het dagelijks bestuur een verkorte procedure te doorlopen.

Uit de vele gesprekken zijn drie thema's te onderkennen die velen zullen aanspreken en die ook niet geruisloos mogen en kunnen passeren.

  1. De controleverklaring moet scherper, duidelijker en met meer informatiewaarde. De discussies die hierover in Nederland zijn gevoerd, zien we weerklinken in een internationale context. Goed om te weten dat we in Nederland niet op een eiland leven. IAASB, de standardsetter voor beroepsregels voor accountants, komt naar verwachting nog voor de zomer met een voorstel hierover. Genoeg gespreksstof om vanuit een Nederlands perspectief deze zomer de discussie in Nederland voort te zetten!
  2. De gedragsregels voor accountants moeten worden opgepoetst. Niet alleen de Code of Ethics die als basis gold voor de huidige VGC is inmiddels aangescherpt, ook merken we in toenemende mate dat er een beter onderscheid moet zijn tussen principes, regels en voorbeelden. Dat helpt accountants, toezichthouders en het maatschappelijk verkeer. Na de zomer kunnen we hier meer over vertellen en zullen we zowel NBA-leden als externe stakeholders om een reactie vragen op de stukken die er dan liggen. Uitgangspunt zal zijn dat het gedragsregels zijn die accountants - in welke hoedanigheid dan ook - met trots willen toepassen, die een prima kapstok vormen voor toezichthouders en rechters en begrijpelijk zijn voor het maatschappelijk verkeer.
  3. De digitalisering gaat in rap tempo voort. Jarenlang was SBR/XBRL een glazenbolthema, maar nu gaat het er echt van komen: ondernemingen gaan hun financiële verantwoordingen (jaarrekening, bankrapportage, belastingaangifte) in digitaal formaat aanleveren en verspreiden. Dat gaat ook gevolgen hebben voor accountants, zeker als ze werkzaam zijn in het mkb maar het gaat ook accountants bij grotere ondernemingen raken. Enerzijds omdat ze moeten begrijpen hoe deze digitalisering impact heeft op de klant, anderzijds door de impact op de werkzaamheden die de accountant moet gaan uitvoeren. En niet te vergeten de wijze waarop de accountant vanaf volgend jaar de handtekening zet onder de verklaring in een digitaal formaat. U leest er meer over in deze Accountant (zie pagina 28).

Kortom, ook al lijkt het soms stil, achter de klapdeuren wordt momenteel hard gewerkt. Wij houden u via de NBA website op de hoogte!

Peter Eimers

Deze bijdrage is ook verschenen in het meinummer van Accountant. Accountant bevat maandelijks een column van het Adviescollege.


  • Reageer
  • Print
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Delen

Reacties (0) | Reageer


Reageer op dit artikel


 

Laatste reactiesOver de auteur


Archief