Tijd voor actie

donderdag 3 mei 2012 | 0 reacties

Het mkb is door de NBA benoemd tot speerpunt van beleid; niet alleen voor dit jaar, maar ook voor 2013. Dat moet zichtbaar worden op tal van manieren. Eerder schreef ik over NEMACC, het nieuwe mkb-kenniscentrum van NBA en Erasmus Universiteit. Medio maart 2012 maakte dat kenniscentrum een vliegende start met een seminar en het benoemen van drie eerste onderzoeksgebieden: regeldruk, beveiligingsissues rondom de cloud en de waardering van mkb-ondernemingen.

Maar onderzoek alleen is niet genoeg. Het NBA-bestuur heeft groen licht gegeven voor het uitrollen van een mkb-actieprogramma, dat is gericht op discussie over en tegelijk praktische ondersteuning van de mkb-praktijk. Een praktijk die in de komende paar jaar drastisch gaat veranderen. Recent organiseerde de NBA een online debat met de leden, waarin onder andere werd gevraagd wat de grootste verandering voor de praktijk wordt in de komende jaren.

'ICT', zo werd er collectief geantwoord. Maar een verdere toelichting van dat containerbegrip werd door de deelnemers niet gegeven. SBR is inmiddels wel bekend, maar is uw praktijk er al klaar voor? Want vanaf aangiftejaar 2012 is aanlevering via SBR voor de IB en VpB gewoon verplicht. Daarvoor heeft u onder andere passende PKI-certificaten nodig en die regelt u niet even op 31 december. Hopelijk kan de NBA daarbij binnenkort behulpzaam zijn.
Maar de invloed van ICT gaat verder, of zoals het tijdens het online debat werd genoemd 'de techniek gaat sneller dan het beroep kan bijhouden'. Het is heel relevant om u af te vragen of uw belangrijkste concurrent in de regio straks het administratiekantoor om de hoek is, of het softwarehuis waar u nu nog vrolijk uw boekhoudpakket van afneemt. Eén ding is zeker: het vertrouwde businessmodel van de afgelopen decennia is in het mkb niet langer houdbaar.

Via het actieprogramma wordt de komende tijd aandacht gevraagd voor dergelijke ontwikkelingen in de mkb-praktijk. Daarbij mikt de NBA als publiekrechtelijke organisatie altijd op een goede balans in het bieden van praktische ondersteuning. Uitgangspunt is dat we acteren op het moment dat de markt niet of onvoldoende aan ledenvraag kan voldoen. Dus geen werkprogramma's, maar wel voorbeeldbrieven en een rapportgenerator. De mkb-thematiek wordt zichtbaar in het debatprogramma van de NBA voor de komende maanden, waarbij ook via de NBA-sites en de sociale media ruimte wordt geboden voor discussie. Het debat over ons beroep kan immers niet levendig genoeg zijn. Er wordt gewerkt aan nieuwe en geactualiseerde publicaties voor het mkb. Er is aandacht voor de profilering van de mkb-accountant. Door een nieuw convenant met de belastingdienst wordt scherper gelet op oneerlijke concurrentie vanuit praktijken die zich voordoen als accountantskantoor maar dat niet zijn. Er wordt gekeken naar het toetsen van kantoren; nog steeds hard nodig, want ook uit de jongste uitkomsten blijkt weer dat kwaliteitsverbetering nodig is. Maar de wijze waarop wordt getoetst mag ook tegen het licht worden gehouden. Kortom: er komt de komende anderhalf jaar een breed mkb-programma op u af. Dat alles onder één vlag: de mkb-accountant, het vertrouwen waard.

Dirk ter Harmsel


  • Reageer
  • Print
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Delen

Reacties (0) | Reageer


Reageer op dit artikel


 

Laatste reactiesOver de auteur


Archief