Audit Analytics-onderzoek accountantswissels en restatements

maandag 12 maart 2012 | 5 reacties

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Audit Analytics heeft onderzoek gedaan naar de rol van de 'frisse blik' van een nieuwe accountant bij jaarrekeningherzieningen van beursgenoteerde ondernemingen.

Het bureau deed het onderzoek om 'inzicht en informatie' te leveren voor een consultatie van de PCAOB, de Amerikaanse toezichthouder op accountantsorganisaties, over verplichte kantoorroulatie.

Audit Analytics onderzocht ondernemingen die enige tijd voor of juist na de aanstelling van een ander controlerend accountantskantoor de jaarrekening moesten herzien. Daarmee wilde de onderzoekers bekijken in hoeverre de 'frisse blik' van een nieuwe accountant bijdraagt aan de ontdekking van fouten in de jaarrekening.

Audit Analytics bekeek de restatements van Russell 1000-ondernemingen in de periode van vijf jaar vanaf 1 januari 2006. In totaal bestond de onderzoekspopulatie uit 1.355 bedrijven.

In de onderzochte periode werden 291 jaarrekeningherzieningen bekendgemaakt en wisselden 168 bedrijven één of meer keren van accountantskantoor (in totaal 173 accountantswisselingen). 53 van de jaarrekeningherzieningen vonden plaats bij ondernemingen waar sinds 1 januari 2005 een andere accountant is aangesteld.

Op basis van een analyse van die laatste 53 gevallen komt Audit Analytics tot de volgende conclusie:

  • bij ongeveer 64 procent (34 van de 53) van de restatements werden de fouten ontdekt door de 'zittende' accountant, dus voor de accountantswissel;
  • bij ongeveer 7,5 procent (4 van de 53) van de restatements werden de fouten (deels) ontdekt als gevolg van de 'frisse blik' van een nieuw aangestelde accountant;
  • bij ongeveer 15 procent (8 van de 53) van de restatements werden de fouten ontdekt door de ondernemingen zelf of een toezichthouder zoals beurstoezichthouder SEC;
  • ongeveer 13 procent (7 van de 53) van de restatements vond plaats na de accountantswissel, maar hadden de fouten in de jaarrekening betrekking op de periode nadat de nieuwe accountant al was aangesteld (‘auditor restates own work', en daarom geen sprake van 'frisse blik').

Van het totale aantal restatements werd ongeveer 82 procent (238 van de 291) bekendgemaakt door bedrijven waarbij in de onderzochte periode geen wisseling van accountant had plaatsgevonden.

Alhoewel de onderzoekers geen duidelijke conclusie presenteren over het nut van kantoorroulatie voor het ontdekken van fouten in de jaarrekening, laten zij er in de bevindingen over de totale populatie jaarrekeningherzieningen weinig twijfel over bestaan dat zij weinig heil zien in de voorgestelde maatregel van de toezichthouder.

"The total auditor changes experienced by the Russell 1000 since January 1, 2005 had a 'fresh eyes' restatement discovery rate of no more than about 3.0%."

Bovendien, zo constateert Audit Analytics, was bij de vier gevallen waar sprake was van een ‘frisse blik' van een nieuwe accountant in twee gevallen sprake van een 'oude' accountant die minder dan tien jaar, de voorgestelde roulatietermijn, controleerde bij de betreffende onderneming.

En ten slotte: "In addition to the 4 'fresh eyes' restatements, 7 restatements corrected misstatements that occurred after the engagement of the new auditor, 5 of which may be attributable to a lack of familiarity the recently engaged auditor had with its new client and the business."

  • Reageer
  • Print
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Delen


Laatste nieuws


Reacties (5) | Reageer


Reacties

Geplaatst door Willem D. Okkerse CEO OK-Rating Institute - 13-3-2012 8:16:49

Wij kennen trouwens nog wat andere geluiden : zoals een onderzoek en brief te vinden
op www.gao.gov/new.items/d06678.pdf

July 24, 2006 Letter
The Honorable Paul S. Sarbanes
Ranking Minority Member
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
United States Senate

Dear Senator Sarbanes:

Public confidence in financial reporting is critical to the effective
functioning of the securities markets.

However, restatements have resulted in billions of dollars of lost market capitalization, as markets react to news that companies plan to restate their prior financial statements or earnings reports. For example, in a 2002 report, we estimated that restatements of
financial statements or other financial information resulted in
approximately $100 billion decline in market capitalization in the days
surrounding the restatement announcement.

Moreover, we found that from January 1997 through June 2002, 845 public companies announced the need to restate their financial information because of financial reporting
fraud and/or accounting errors.

Responding to corporate failures and the financial reporting fraud that
resulted in substantial losses to institutional and individual investors,
Congress passed the Sarbanes-Oxley Act in 2002 (Sarbanes-Oxley Act).

The act contains provisions affecting the financial reporting of public
companies, including management assessment and auditor attestation
etc........

To identify restatements, we used Lexis-Nexis, an online information
service, to systematically search for restatement announcements using
variations of “restate” and other relevant words. We then identified and
collected information on 1,390 restatements announced by 1,121 public
companies—984 of which were listed companies on the New York Stock
Exchange (NYSE), Nasdaq, and American Stock Exchange (Amex)—from
July 1, 2002, to September 30, 2005, that involved corrections of previously
reported financial results.
4
Throughout the report, we refer to the subset of
companies with stock listed on NYSE, Nasdaq, and Amex as “listed.” Our
database generally excludes announcements involving stock splits,
changes in accounting principles, and other announced restatements that
were not made to correct errors in the application of accounting
principles.

We classified each of the 1,390 announced restatements we
identified into one of nine categories: revenue recognition; cost- or
expense; acquisitions and mergers; in-process research and development
(IPR&D); reclassification; related-party transactions; restructuring, assets,
or inventory; securities related; and “other” restatements. This
classification process involved some degree of judgment and other
researchers could interpret certain restatements differently. While several
other studies have used a similar methodology, we know of no publicly
available restatement list against which to compare the completeness of
our list. However, we did review companies’ SEC filings and Web sites to
verify the accuracy of particular restatement announcement dates and
reasons. We also compared some qualitative features of our database with
proprietary information provided by financial consulting firms. We also
compared companies in our database with a list of companies that had filed
Form 8-K, Item 4.02, disclosures with SEC between August 2004 and
September 2005 to identify companies that warranted further review
concerning how they disclosed their restatement announcements.

Geplaatst door Bart Kamp - 12-3-2012 19:13:33

Dus 291 restatements over 5 jaar in een jaarlijkse verzameling van 1000 jaarrekeningen. Dat is dus ongeveer 5% per jaar. Sluit wel mooi aan op de gangbare 95% betrouwbaarheid bij veel controlewerkzaamheden: bij 5% blijkt er dus alsnog een materiele fout in te zitten.
Als we dus die 95% betrouwbaarheid voldoende kenbaar maken aan het publiek zitten we goed qua verwachtingspatroon.

Geplaatst door Webredactie - 12-3-2012 15:38:03

Het onderzoek heeft betrekking op de vijf jaren vanaf 1 januari 2006. In die periode hebben er in totaal 1.355 bedrijven in de Russell 1000-index gestaan.

Geplaatst door Willem D. Okkerse CEO OK-Rating Institute - 12-3-2012 15:32:56

De Russel 1000 index bestond nu uit 1355 bedrijven ?
De Russel 1355 index telde 291 jaarrekeningherzieningen ? = 21,5%
De Russel 1000 index telde 291 jaarrekeningherzieningen ? = 29,1%

Dus grosso modo 25% één op de vier jaarrekeningen moest herzien worden ?

De vraag is veel interessanter wie wel de ontdekker was van het feit DAT de jaarekening herzien moest worden

Geplaatst door Jan Weezenberg - 12-3-2012 14:16:30


Geachte Redactie,


"The total auditor changes experienced by the Russell 1000 since January 1, 2005 had a 'fresh eyes' restatement discovery rate of no more than about 3.0%."


En : "In addition to the 4 'fresh eyes' restatements, 7 restatements corrected misstatements that occurred after the engagement of the new auditor, 5 of which may be attributable to a lack of familiarity the recently engaged auditor had with its new client and the business."

Jammer dat dit nu pas bekend wordt, de Tweede Kamer had wellicht anders geoordeeld.

M.i. zinvol dit rapport onder de aandacht van de Eerste Kamer te brengen en Heer Plasterk c.s. te vragen om reactie.

Een beetje lobby moet kunnen....

Vriendelijke groet,
Jan Weezenberg
Reageer op dit artikel


 NBA Opleidingen

Actualiteiten pensioenen

19 mei in Hoevelaken

De nieuwe VGBA

21 mei in Nieuwegein
Vacatures


Kadaster zoekt een Manager Risk, Audit en Informatiebeveiliging in Apeldoorn

APG Groep zoekt een Manager Business Control in Heerlen en Amsterdam

FinanceFactor zoekt een Finance Manager in Rotterdam

MediaPartners Group zoekt een Assistent Controller m/v in Amstelveen