Raad van State: gefaseerde invoering accountantswet mogelijk

dinsdag 8 mei 2012 | 1 reacties

Mocht de Eerste Kamer het wetsvoorstel op het accountantsberoep aanvaarden, dan kan het wenselijk zijn om sommige onderdelen gefaseerd in werking te laten treden. Dit gezien de praktische consequenties voor de beroepspraktijk en de mogelijke gevolgen van de amendementen Plasterk en Van Vliet voor het vrije Europese dienstenverkeer. Dit schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State in een vandaag gepubliceerde 'voorlichting'.

De Eerste Kamer had de Raad van State gevraagd om een oordeel over de gevolgen van twee in de Tweede Kamer aangenomen amendementen voor 'de integraliteit' van het wetsvoorstel op het accountantsberoep. Op 4 mei 2012 publiceerde de Raad van State deze voorlichting, de Eerste Kamer heeft deze vandaag openbaar gemaakt.

De in de Tweede Kamer aangenomen amendementen van Ronald Plasterk (PvdA) en Ronald van Vliet (PVV) betreffen respectievelijk de beperking van de combinatie van controle en adviesdiensten en verplichte roulatie van controlerend accountantskantoor.

De inhoud van de vandaag gepubliceerde 'voorlichting' van de Raad van State lijkt geen vertragende gevolgen te hebben voor de in het wetsvoorstel vervatte fusie van NIVRA en NOvAA tot NBA.

De Afdeling advisering van de Raad van State merkt op dat het wetsvoorstel vooral de oprichting en inrichting van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants betreft, terwijl de twee amendementen zich primair richten op de taakuitoefening van accountantsorganisaties bij organisaties van openbaar belang.

Omdat de amendementen in die zin verder gaan dan het wetsvoorstel en ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de praktijk, zou een langere overgangsperiode wenselijk kunnen zijn:

"Volgens de Afdeling advisering kunnen de amendementen ingrijpende consequenties hebben voor de beroepspraktijk van accountants en hun organisaties. De amendementen gaan in die zin verder dan het voorstel zoals bij de Tweede Kamer is ingediend. De Afdeling advisering heeft voorts vastgesteld dat over de materie van de amendementen inmiddels de nodige discussie is ontstaan. De desbetreffende bepalingen kunnen, vanwege hun gevolgen voor de praktijk, mogelijk noodzaken tot een langere overgangsperiode bij de invoering. Een en ander vereist zorgvuldigheid bij (het bepalen van het tijdstip van) de invoering."

Verder wijst de Raad van State erop dat de materie van de amendementen onderdeel uitmaakt van wetgeving die in Europees verband wordt voorbereid en dat de amendementen gevolgen zouden kunnen hebben voor vrije verkeer van diensten:

"De genoemde amendementen bevatten in zoverre een beperking van het vrij verkeer van diensten, dat zij ertoe leiden dat het voor accountantsorganisaties minder aantrekkelijk wordt om in Nederland (controle)diensten aan te bieden aan organisaties van openbaar belang. Een dergelijke maatregel vereist een rechtvaardiging, die aan twee voorwaarden moet voldoen: de regeling kan enkel worden toegepast zonder onderscheid naar herkomst en de maatregel dient proportioneel te zijn. Hoewel de Afdeling een dergelijke rechtvaardiging mogelijk acht, ontbreekt deze in de toelichtende stukken."

Mocht de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaarden, dan wijst de Afdeling advisering voor beide hiervoor geconstateerde aandachtspunten op de mogelijkheid om onderdelen van de wet gefaseerd inwerking te laten treden, al dan niet afhankelijk van de inwerkingtreding van de bedoelde Europese regelgeving.

  • Reageer
  • Print
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Delen


Laatste nieuws


Reacties (1) | Reageer


Reacties

Geplaatst door Jan Weezenberg - 11-5-2012 19:57:14

Geachte Redactie,

Deze nogal warrige discussie doet me denken aan een song uit de jaren zestig vorige eeuw van Esther Ofarim and Abraham

'Don' t think twice, it's allright'

Gevolgd door mijn advies aan managers waar ik voor werkte
"think twice, it is not your money "

Dat laatste heeft nogal eens geleid tot het afzien van overhaaste verkeerde beslissingen.

Je kunt dit ook omschrijven als faseren en overgangsregelingen treffen

KPI voor amateurs !

Vriendelijke groet,
Jan Weezenberg


Reageer op dit artikel


 NBA Opleidingen

Actualiteiten pensioenen

19 mei in Hoevelaken

De nieuwe VGBA

21 mei in Nieuwegein
Vacatures


Kadaster zoekt een Manager Risk, Audit en Informatiebeveiliging in Apeldoorn

APG Groep zoekt een Manager Business Control in Heerlen en Amsterdam

FinanceFactor zoekt een Finance Manager in Rotterdam

MediaPartners Group zoekt een Assistent Controller m/v in Amstelveen