'Stakeholders vragen steeds meer informatie'

woensdag 3 oktober 2012 | 2 reacties

De accountant kan een grote rol spelen bij de rapportering door bedrijven over waardecreatie en risico's, meent Peter van Mierlo (PwC). Rapportagenormen ontbreken echter. Daarom moeten organisaties hierover het debat aangaan met hun stakeholders. En voor de mogelijke juridisering van dit terrein (claimrisico) "moet een wereldwijde oplossing komen".

"Meer informatie in het jaarverslag, daar ligt de toekomst van de accountancy", aldus Peter van Mierlo, voorzitter van de accountantspraktijk van PwC Nederland. "Stakeholders hebben behoefte aan steeds meer informatie over organisaties, vooral over strategie en risico's."

"Raden van bestuur zijn in mijn visie verplicht om hun stakeholders hierover te informeren in het jaarverslag. De accountant moet over deze extra informatie een oordeel kunnen vellen. Daarmee zal de accountantscontrole van het jaarverslag een grotere reikwijdte krijgen."

Deze visie op de toekomst van de accountancy is terug te vinden in het geïntegreerde jaarverslag 2011-2012 van PwC Nederland, waarin het financiële jaarverslag en het transparantieverslag waren verwerkt.

Daarin breekt de organisatie een lans voor het afleggen van verantwoording over de maatschappelijke relevantie van een organisatie. Bij de presentatie van het jaarverslag vorige week noemde zij maatschappelijke relevantie 'de motor' van haar eigen groei.

"Het is onze overtuiging dat onze stakeholders niet alleen geïnformeerd willen worden over de financiële prestaties, maar ook over de bredere impact van onze organisatie op bijvoorbeeld onze medewerkers en onze klanten", aldus PwC.

Het afleggen van verantwoording over die maatschappelijke relevantie hoort dan ook bij de informatieplicht van bedrijven, meent Van Mierlo. Hierin kan een organisatie laten zien dat zij het vertrouwen van haar stakeholders waard is. Maar dit vraagt om andere informatie dan die nu is terug te vinden in de verplichte rapportages.

"Jaarrekeningen worden steeds meer gereguleerd door IFRS, die voorschrijft over welke zaken gerapporteerd dient te worden. Waar stakeholders daarnaast meer over willen weten is waardecreatie en risico's. Deze informatie staat echter niet in de jaarrekening."

Bedrijven hebben allerminst de plicht om hun maatschappelijke relevantie aan te tonen via waardecreatie en risico's. Toch, zo zegt Van Mierlo, is het besef dat deze informatie gegeven moet worden breed doorgedrongen. Maar niet elke organisatie weet hoe daar mee om te gaan.

"Wanneer moet je iets benoemen als risico en wanneer kun je er zeker van zijn dat het geen risico is? Het punt is dat er nog geen normenkader bestaat over het rapporteren van waardecreatie en risico's."

"Ik denk dat een organisatie hierover het debat moet aangaan met stakeholders. Zij kunnen aangeven welke informatie zij willen zien in het verslag van de raad van bestuur."

Van Mierlo ziet hier een rol weggelegd voor accountants die de komende jaren flink aan kracht zal winnen. Aan hen de taak om de relevantie van informatie aan te geven en de wenselijkheid om deze informatie te delen met stakeholders.

"Accountants kunnen niet de juistheid verklaren van gerapporteerde risico's en waardecreatie. Dat zou om meer kennis van een organisatie vragen dan waarover een accountant beschikt. Wat een accountant wel kan, is aangeven of de gecommuniceerde strategie overeenkomt met dat wat hij in die organisatie is tegengekomen."

Dreigen zulke verklaringen over strategie niet de aanloop te worden naar nieuwe claims tegen accountantskantoren van aandeelhouders die zich misleid voelen?

Van Mierlo: "Naar de mogelijke juridisering van het debat over transparantie moeten we zeker kijken. Er moet een wereldwijde oplossing voor komen."

"Maar dat we afspraken moeten maken over de manier waarop we omgaan met transparantie, staat voor mij vast. Die transparantie informeert over de toekomstige waarde van een organisatie."

"Voor het transparant maken van een organisatie is het juist belangrijk dat je als accountant de organisatie integraal benadert. De accountantscontrole is daar onderdeel van, maar ook het toetsen op risico's en waardecreatie.

  • Reageer
  • Print
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Delen


Laatste nieuws


Reacties (2) | Reageer


Reacties

Geplaatst door Dennis Doornbos - 3-10-2012 11:04:50

In aanvulling op onderstaande:

Wat dat betreft kan ik mij meer vinden in het bericht van Deloitte over de risico-paragraaf, hier ligt immers een onderzoek aan ten grondslag.

http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Beursfondsen+blikken+onvoldoende+vooruit+in+risic.aspx

Dit sluit wel deels aan bij het verhaal dat het normenkader ontbreekt, dus wellicht ligt daar ruimte om in gesprek te gaan met stakeholders. Feit blijft dat het hier vooral om financiële risico's gaat en dat het begrip waardecreatie in de context van alle stakeholders moet worden gezien.


Geplaatst door Dennis Doornbos - 3-10-2012 10:56:46

Zie hier, wederom een poging om meer diensten neer te leggen bij de accountant.....

Ik begrijp de drang naar meer omzet en meer winst (en dus waardecreatie voor accountants). Dat gaat alleen door ons meer te richten op toegevoegde waarde van onze diensten. Mijns inziens begint dat eerst bij het zorgen dat de basis goed is, dat gaat nu niet altijd goed, ik hoef hier niet zaken te noemen die op dit moment niet goed gaan, dat spreekt voor zich.

Verder de volgende opmerkingen:

- is er onderzoek gedaan naar de behoefte om meer te rapporteren over waardecreatie? mijn gevoel (dus geen onderzoek) zegt dat analisten zelf veel sneller kunnen schakelen en dat accountants te langzaam zijn om hier echt een rol in te spelen;

- wat verstaan we eigenlijk onder waardecreatie, dat is voor iedere stakeholder toch anders, of willen we het hele spectrum gaan bedienen (werkgelegenheid, duurzaamheid, winst, omzet, maatschappelijke relevantie, innovatief vermogen.....) Als dat zo is dan vergt dat nogal wat van de accountant;

- is het nu werkelijk zo dat er behoefte is aan nog meer informatie, er immers al zoveel, wat kan een mens nu absorberen?

- en zitten organisaties nu te wachten op uitspraken van een accountant over de strategie en de koers, wat wil je nu wel en niet disclosen, nagedacht over concurrentie gevoelige informatie? Mijn gevoel (geen onderzoek) zegt dat de voornaamste stakeholders met name informatie willen over de beheersbaarheid van risico's. En natuurlijk begrijp ik dat het communicerende vaten zijn, risico's en strategie, daar krijgen we immers genoeg van mee in de opleiding. Maar we moeten toch voorkomen dat de accountant zich gaat uitspreken over de koers van een bedrijf.

Kortom, ik plaats dit bericht toch wel in de categorie proefballon. Het is het oude denken wat mij betreft dat de beroepsgroep aangeeft waar stakeholders behoefte aan hebben. Ik zou deze aanname dan graag onderbouwd willen zien met een gedegen onderzoek. Anders bekruipt mij toch het gevoel dat we naarstig op zoek zijn naar nieuwe inkomstenbronnen....

Overigens waardeer ik wel het initiatief, en wellicht valt er iets voor te zeggen, maar een dergelijk onderwerp verdient meer diepgang en onderbouwing is mijn stellige overtuiging.


Reageer op dit artikel


 NBA Opleidingen

Actualiteiten pensioenen

19 mei in Hoevelaken

De nieuwe VGBA

21 mei in Nieuwegein
Vacatures


Kadaster zoekt een Manager Risk, Audit en Informatiebeveiliging in Apeldoorn

APG Groep zoekt een Manager Business Control in Heerlen en Amsterdam

FinanceFactor zoekt een Finance Manager in Rotterdam

MediaPartners Group zoekt een Assistent Controller m/v in Amstelveen