Tuchtrecht: Stukken te laat bij de Kamer van Koophandel

woensdag 4 mei 2011 | 0 reacties

De stukken niet tijdig deponeren bij de Kamer van Koophandel is een omissie, die echter niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is wanneer de accountant onmiddelijk actie neemt als hij de omissie ontdekt.

 

Accountantskamer
Datum uitspraak: 28 maart 2011
Zaaknummer: 10/1433 AK
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen
Status: definitief
Vindplaats: ECLI:NL:TACAKN:2011:YH0151

Belangrijkste feiten

In januari 2010 schrijft een vrouwelijke ondernemer haar Accountant-Administratieconsulent dat zij ontevreden is over het werk dat hij levert. Zij geeft hem vijf dagen de tijd om met een oplossing te komen, anders zegt zij de relatie op.

Twee maanden later licht de onderneemster de klachten toe in een brief aan de broer van de accountant, die aan hetzelfde kantoor is verbonden. Daarin schrijft zij dat zij een waarschuwing heeft gekregen van de Kamer van Koophandel dat de jaarstukken niet tijdig zijn gedeponeerd. Of de accountant het maar snel in orde wil maken.

In juni laat de broer weten dat het oplossen van de klachten - mede door zijn ziekenhuisopname - vertraging heeft opgelopen. Hij stelt voor alle geschillen minnelijk te regelen, maar de partijen worden het niet eens.

Klacht

De accountant dwingt de onderneemster klant te blijven door alleen iets van de facturen af te willen doen als zij nog minstens twee jaar klant blijft.

De accountant wilde de aangifte inkomstenbelasting van haar man niet doen zolang het geschil over de facturen niet was opgelost.

De kwaliteit van de adviezen is zo onder de maat dat extra kosten nodig waren voor een fiscaal jurist.

Aanvankelijk garandeerde de accountant een snelle uitvoering, maar in de praktijk zijn veel zaken blijven liggen.

De accountant bespreekt verschillende onderwerpen die direct het bedrijf aangaan met haar partner en niet met haar. Terwijl zij de onderneming drijft.

Er zijn stukken niet tijdig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, terwijl dit wel was toegezegd en gefactureerd.

Het kantoor heeft de klachten van de onderneemster nooit afgehandeld.

Het kantoor belooft op zijn internetsite gevraagd en ongevraagd adviezen te verstrekken, maar komt die belofte niet na.

Het kantoor heeft eerdere kortingen op de facturen laten vervallen.

Het kantoor heeft onvoldoende kennis van het boekhoudpakket dat de onderneemster gebruikt

Oordeel

De klacht over het gedwongen klant blijven is - net als alle andere onderdelen van de klacht - ongegrond. Volgens de accountant was het een poging om de relatie met de klant te bestendigen. Zij heeft het voorstel niet aanvaard en daarmee is het komen te vervallen. De Accountantskamer ziet niet in welke gedragsregel de accountant met deze handelwijze heeft geschonden.

De Accountantskamer doet alleen uitspraak over declaratiegeschillen als de accountant bewust onjuiste of misleidende declaraties indient en dus te kwader trouw handelt. Zo niet, moet het geschil worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter en/of de Raad van Geschillen.

De accountant heeft zijn declaraties verschillende keren gematigd. De klaagster heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij op dit punt zijn afspraken niet is nagekomen.

De Accountantskamer vindt de kritiek op de accountant niet goed onderbouwd en op andere punten niet aannemelijk gemaakt. Wel vindt de Accountantskamer dat de accountant tekort is geschoten bij het deponeren van de stukken bij de Kamer van Koophandel.

Hij had moeten controleren of de Kamer van Koophandel de jaarstukken na inzending daadwerkelijk had geregistreerd als zijnde gedeponeerd. Maar toen deze omissie hem duidelijk werd heeft de accountant wel onmiddellijk actie genomen, zodat de omissie onvoldoende ernstig is om te worden aangemerkt als tuchtrechtelijk verwijtbaar nalaten.

Maatregel

Geen.

  • Reageer
  • Print
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Delen


Laatste nieuws

Reacties (0) | Reageer


Reageer op dit artikel


 NBA Opleidingen

Actualiteiten pensioenen

19 mei in Hoevelaken

De nieuwe VGBA

21 mei in Nieuwegein
Vacatures


Kadaster zoekt een Manager Risk, Audit en Informatiebeveiliging in Apeldoorn

APG Groep zoekt een Manager Business Control in Heerlen en Amsterdam

FinanceFactor zoekt een Finance Manager in Rotterdam

MediaPartners Group zoekt een Assistent Controller m/v in Amstelveen