Spookcijfer

Allemaal arbeidsongeschikt

'Excuus voor verkeerd geïnterpreteerd onderzoeksfeit.’ In een brief met die aanhef corrigeerde verzekeraar Loyalis in juni 2013 een cijfer uit een enkele weken eerder aan potentiële klanten verzonden brief.

Daarin riep de organisatie onderwijsgevenden op zich te verzekeren tegen de mogelijke financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Getuige de vermelde cijfers uit eigen onderzoek zou dat geen overbodige luxe zijn: "Helaas neemt het aantal arbeidsongeschikten in het onderwijs nog altijd toe: bijna 68 procent van de leraren bezwijkt onder hoge werkdruk (burnout)." 

Da's geen kleinigheid. Er had dan ook iets heel anders moeten staan, erkent Loyalis. Namelijk dat ‘hoge werkdruk in het onderwijs volgens 68 procent van de ondervraagden de belangrijkste oorzaak is van psychische klachten'. Juist ja. 

Die tweede brief is alleen maar te prijzen. Wij hebben dan ook geen behoefte om uitgerekend dit bedrijf aan de schandpaal te nagelen. Maar zonder te willen muggenziften of het risico van arbeidsongeschiktheid in het onderwijs ook maar enigszins te willen bagatelliseren, hebben we toch nog even zelf een nadere blik op het onderzoek geworpen. En dat leert toch nog een paar extra dingen. 

Allereerst dat het aantal onderwijsrespondenten in het onderzoek bescheiden is: in totaal 135, bij de vraag naar psychische klachten in hun omgeving 113, en bij vragen aan de uitgevallenen zelf slechts 60. Je kunt met zulke aantallen best iets zeggen, maar enige voorzichtigheid met percenteringen zou op zijn plaats zijn. 

Ten tweede valt op dat het percentage onderwijsrespondenten dat wel eens (deels) arbeidsongeschikt is verklaard slechts iets hoger ligt dan het uit het onderzoek blijkende algemeen gemiddelde: 7 versus 6 procent. 

En dan de toename van het aantal arbeidsongeschikten, waarmee de eerste brief ook schermde. Dat blijkt gebaseerd op de perceptie van de ondervraagden. 

Perceptie is mooi, maar neemt het ook werkelijk toe? Dat hangt af van de periode waarvoor je het bekijkt. In een onderzoek uit april 2012 van het in onderwijsstatistiek gespecialiseerde Stamos wordt vastgesteld dat in alle onderwijssectoren sinds 2002 zowel de in- en uitstroom als het gebruik van de WAO/WIA-regeling als percentage van de totale werkgelegenheid is gedaald. "In alle onderwijssectoren neemt in de periode van 2004 tot en met 2010 het gebruik van de WAO/WIA-regeling af van 38.628 personen in 2004 tot 26.054 personen in 2010. Dit is een daling van 12.574 personen (29 procent)." Wel wordt even verder opgemerkt dat in 2010 het instroompercentage weer is gestegen. Hoe dan ook, de trend lijkt op zijn minst minder eenduidig is dan de woorden 'neemt nog altijd toe' suggereren. 

Is er een les? Misschien wel twee. Eén: het zou mooi zijn als meer cijferverspreiders hun eigen spoken corrigeren. En twee: neem onderzoeksresultaten nooit voor zoete koek aan en kijk altijd verder dan de samenvatting en conclusies. Maar dat bent u als accountant natuurlijk al gewend.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Gerelateerd

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.