Fraude in praktijk (90)

De voorfinanciering is de bepalende 'factor'

Cliënt Y is een dienstverlener op het gebied van grote culturele festivals. Cliënt Y heeft een bestuur en een raad van commissarissen. De diensten (zoals het opbouwen van buitenlocaties, verzorgen van catering etc.) vinden plaats op basis van een projectenorganisatie. In de afgelopen jaren hebben de resultaten van cliënt Y onder spanning gestaan door de slechtere economische situatie en de steeds minder wordende beschikbaarheid van subsidies in de culturele sector.

Dit heeft ertoe geleid dat cliënt Y langlopende financieringen bij banken heeft afgesloten. Daarnaast gebruikt cliënt Y een factormaatschappij die de debiteurenpositie voor negentig procent financiert, zonder daadwerkelijk de vordering in juridische zin over te nemen: cliënt Y moet in een korte tijd hoge bedragen investeren in culturele projecten en kan door middel van de overeenkomst met de factormaatschappij het werkkapitaal laag houden.

In het kader van de jaarrekeningcontrole voert de accountant gedurende het jaar werkzaamheden uit gericht op onder meer handmatige journaalposten. Op basis van deze werkzaamheden identificeert de accountant een groot aantal creditboekingen en vraagt cliënt Y naar de oorzaak van deze creditboekingen.

Cliënt informeert de accountant dat zij abusievelijk verkoopnota's te vroeg heeft geboekt die door genoemde boekingen zijn gecorrigeerd. De accountant evalueert deze toelichting van cliënt Y als voldoende en documenteert dit in zijn controledossier.

Tijdens de balanscontrole identificeert de accountant opnieuw een groot aantal creditboekingen voor geboekte verkoopnota's. Voorts blijkt uit de cijferbeoordeling op de financiële positie van cliënt Y dat de financiering door de factormaatschappij zich niet verhoudt tot de geboekte verkoopfacturen. Op basis daarvan voert de accountant aanvullende werkzaamheden uit op de documentatie die ten grondslag ligt aan de financiering door de factormaatschappij.

Hieruit blijkt dat verkoopfacturen te vroeg werden geboekt op basis waarvan een onjuiste debiteurenlijst aan de factormaatschappij werd gestuurd. Na het draaien van deze lijst werden de verkoopfacturen weer gecorrigeerd. De directeur van cliënt Y bevestigt de handelwijze en licht de accountant toe dat dit noodzakelijk was om de hoge projectinvesteringen te kunnen financieren. Verder voegt hij toe dat de financiering slechts eerder werd verkregen, maar uiteindelijk wel gebaseerd is op de afgesloten verkoopcontracten.

De accountant stelt een fraude vast waarbij de leiding betrokken is en rapporteert de fraude aan de rvc. Verder eist de accountant van de rvc dat de fraude adequaat wordt geredresseerd, waaronder het informeren van de factormaatschappij over de geconstateerde fraude.

De accountant evalueert of hij de relatie met de cliënt kan voortzetten. Dit hangt onder meer af van de (governance)maatregelen die de rvc treft wat het handelen van de directeur betreft. De accountant zal deze feiten ook beoordelen in het kader van zijn verantwoordelijkheid inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op basis van die evaluatie stelt de accountant een ongebruikelijke transactie op basis van de Wwft vast, immers de cliënt ontvangt op basis van een valselijk opgestelde debiteurenlijst op onrechtmatige wijze een financiering van de factormaatschappij.

De rubriek wordt verzorgd door:
Remco de Groot (Ernst & Young Fraud Investigation & Dispute Services), Michel Grummel (Alvarez & Marsal Dispute Analysis Benelux), Ellen van Nimwegen (PricewaterhouseCoopers Forensic), Bart Graafland (Deloitte Forensic & Dispute Services) en Valentijn Kerklaan (KPMG).

Artikelen in deze serie zijn ontleend aan de forensische praktijk van de auteurs. De auteurs beschrijven niet de casus zoals die zich heeft voorgedaan. Zij veranderen belangrijke elementen in de casusbeschrijving of voegen daar elementen aan toe om te voorkomen dat de beschrijving herleidbaar is tot individuele personen of organisaties.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Gerelateerd

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.