Statistical auditing (56)

Verslag Limperg Symposium Statistical Auditing

Op 25 mei j.l. is het negende Limperg Symposium Statistical Auditing gehouden. Het onderwerp was horizontaal toezicht. Het onderwerp werd belicht vanuit de betekenis voor de toezichthouders – Belastingdienst, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Zorgautoriteit – voor degenen die gecontroleerd worden en vanuit de statistiek.

De presentaties werden verzorgd door sprekers van een divers pluimage. Peter Waas, hoofd team vaktechniek van de Belastingdienst, beet de spits af, gevolgd door Ger Roeleven van DNB, die de mogelijkheden en onmogelijkheden van horizontaal toezicht op de banken illustreerde. Daarna kwam Jaap Wijnker van KPMG die onder meer de NZA adviseerde, en Remko Geveke van Deloitte, die de ervaring van en met belastingplichtigen belichtte. De laatste spreker was Wouter Gerards van het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die het onderwerp met statistiek illustreerde.

Efficiënt

De strekking van de verschillende presentaties was dat men horizontaal toezicht kan zien als toezicht waarbij wordt geprobeerd de inspanning efficiënt te verdelen over de betrokkenen. Peter Waas geeft in zijn presentatie aan wat dit in het geval van een belastingcontrole betekent. Namelijk dat men de controle gedeeltelijk door de belastingplichtige en zijn externe accountant wil laten doen. Gedeeltelijk, want de Belastingdienst zal zelf ook een zekere controle-inspanning moeten verrichten, al was maar omdat het normenstelsel van de fiscale controle zo sterk verschilt van dat van de controle van de jaarrekening.

Het is bij horizontaal toezicht de kunst om de doelstellingen van de interne controle, de jaarrekeningcontrole en de controle door de specifieke toezichthouders zodanig – en zoveel mogelijk – met elkaar proberen te matchen dat er zo weinig mogelijk doublures in de controleactiviteiten zitten. Deze invalshoek moet efficiencywinst opleveren.

Voordeel

De vraag rijst - en Remko Geveke ging op die vraag in, of de gecontroleerde blij wordt van zo'n gedeelde aanpak van een belastingcontrole. Immers, als men de vorige alinea terugleest, lijkt het er namelijk veel op dat de gecontroleerde werk overneemt van de Belastingdienst. Echter, het blote feit dat veel belastingplichtigen een convenant sluiten met betrekking tot horizontaal toezicht, wijst erop dat de gecontroleerde voordeel heeft bij deze aanpak.

Naast een (soms) groter inzicht in het eigen bedrijfsproces lijkt een groter inzicht in en wat er te verwachten valt van het standpunt van de Belastingdienst een drijfveer. De gecontroleerde krijgt meer zekerheid vooraf.

De bijdrage van Wouter Gerards ging in op de statistiek van het stapelen van controles. Statistisch kan men een gedeelde controle-inspanning vormgeven door gebruik te maken van de steekproef van de eerste controleur, waarop men dan een kleinere steekproef ter controle, ter review, doet. Technisch levert dat interessante, maar toch wel ingewikkelde, materie op. Het is in elk geval mogelijk om het zo te doen: je kunt de twee steekproeven met rekentechnieken netjes in elkaar schuiven, om zo tot een eindoordeel te komen. Dit is een voor de hand liggende aanpak, al kan het rekenwerk complex zijn.

Regie

Ger Roeleven ging in op de positie van de Nederlandse Bank als toezichthouder van de banken. Valt dat toezicht horizontaal te maken? Horizontaal toezicht vereist dat de gecontroleerde, degene waarop toezicht wordt uitgeoefend, zijn deel van het proces mede inricht om te voldoen aan de informatiebehoefte van de toezichthouder. Bij toezicht van de DNB op de banken blijkt dat de informatie die de banken opleveren soms niet toereikend is. De toezichthouder kan dan slechts terugvallen op een meer éénzijdige benadering, waarbij een groter deel van de regie over het hele proces richting de toezichthouder verhuist.

Zorg

Jaap Wijnker sprak over het streven in de zorg om tot meer horizontaal toezicht te komen. De zorg kent de situatie dat er heel wat zorgverzekeraars (en ook gemeenten) zijn die allemaal dezelfde zorgverleners willen controleren. Het is duidelijk dat daar efficiencywinst valt te behalen. Het is echter nog niet zo ver. Probleem daarbij is dat er momenteel in de zorgketen niet voldoende onderling vertrouwen is. Bovendien zitten de zorginkopers niet allemaal op één lijn.

Het zou mooi zijn als de Nederlandse zorginkopers samen met de Nederlandse Zorgautoriteit zichzelf als vertegenwoordigers van uiteindelijk hetzelfde belang zouden zien. Dan zou de mogelijkheid van het stroomlijnen van de controle van zorgdeclaraties in zicht komen. En ook dat is horizontalisering van het toezicht.

Het volgende Limperg Symposium Statistical Auditing wordt gehouden op 17 mei 2017, van 13:00 tot ongeveer 18:00 op de VU, in het Auditorium (3 PE-punten). Het symposium was drukbezocht. Er waren 210 deelnemers. Zij waardeerden het symposium met een 4,5 op een vijfpuntschaal.

Stuurgroep Statistical Auditing

De Stuurgroep Statistical Auditing is verbonden met het Limperg Instituut en heeft als doel 'het bevorderen van het correcte (effectief en efficiënt) gebruik van statistische methoden en technieken bij accountantscontroles en daarmee verwante controles op financiële verantwoordingen en overzichten'.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Gerelateerd

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.