Van de helpdesk

Kwaliteitsambitie en kwaliteitsbeleid; wat moet worden vastgelegd?

Accountants moeten voortdurend streven naar betere kwaliteit van hun werk. Die kwaliteitsambitie staat in de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), maar die hoeft niet te worden vastgelegd. De reden dat dit niet hoeft, ligt in de verplichte vastlegging van het kwaliteitsbeleid.

Categorie: Kwaliteitssystemen
Onderwerp: Kwaliteitsambitie
Regelgeving: Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)

Vraag…

De NVKS verplichten tot het formuleren van een kwaliteitsambitie (artikel 5, eerste lid, onderdeel a, onder 1, van de NVKS). Dit is de kwaliteit die wordt nagestreefd. Waarom is het niet verplicht om de kwaliteitsambitie vast te leggen?

Antwoord…

Waar het om gaat bij de verplichting om een kwaliteitsambitie te definiëren is dat binnen accountantsafdelingen en accountantskantoren (voortdurend) wordt nagedacht en gesproken over de kwaliteit die wordt nagestreefd. Dát is de essentie.
Als het goed is gebeurt dit in elk geval voorafgaand aan het vaststellen van het kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid is immers de vertaling van de kwaliteitsambitie in meetbare doelstellingen. Het kwaliteitsbeleid moet wel worden vastgelegd (artikel 4, tweede lid, onderdeel a).
Het ligt voor de hand dat de kwaliteitsambitie hieruit is op te maken. Anders wordt het kwaliteitsbeleid een op zichzelf staand iets. Hetzelfde geldt voor het verplicht vastleggen van het stelstel van kwaliteitsbeheersing; het geheel van maatregelen en procedures gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het kwaliteitsbeleid (artikel 4, tweede lid, onderdeel d). Het ligt dan ook voor de hand dat al uit die vastleggingen blijkt dat er een kwaliteitsambitie is en hoe deze luidt. Daarmee vervalt de noodzaak tot vastleggen van de kwaliteitsambitie.
Vergelijk de toelichting op controledocumentatie. Als uit bestaande documentatie al voldoende volgt dat aan de norm is voldaan, ontbreekt de noodzaak dit nog eens vast te leggen (paragrafen A2, A7 en A16 van Standaard 230). Vanzelfsprekend kan men ervoor kiezen de kwaliteitsambitie wel vast te leggen. Overigens is het voortdurend nadenken en spreken over de kwaliteitsambitie geen dagtaak. Waar het om gaat is dat er steeds aandacht voor is.
Met het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing zou dus in beginsel moeten kunnen worden aangetoond dat een kwaliteitsambitie is geformuleerd (onder het verlichte regime van artikel 27, tweede lid, van de NVKS zijn accountantsafdelingen en accountantskantoren niet verplicht om een kwaliteitsbeleid te hebben. Zij moeten wel een kwaliteitsambitie formuleren). Dit kan echter ook aan de hand van bijvoorbeeld notulen van een (voorlichtings)vergadering waarin afspraken over de beoogde kwaliteit zijn gemaakt, een omschrijving van de missie van de organisatie op het intranet of een kantoorwebsite, of een filmpje waarin accountants uiteen zetten waar zij voor staan en hoe zij dat bereiken. Dergelijke middelen dragen er bovendien aan bij dat voor medewerkers de kwaliteitsambitie duidelijk is (artikel 4, tweede lid, onderdeel e, onder 1).

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

  Gerelateerd

  Afbeelding Nieuws

  Oorzakenanalyse big four: samenstelling auditteam en portefeuille voorwaarden voor controlekwaliteit

  Een stabiel auditteam met een diverse samenstelling en voldoende onderlinge dynamiek is een belangrijke driver voor kwaliteit van accountantscontroles. Ook een passende portefeuille-omvang en –samenstelling en hoge betrokkenheid van partners en senior teamleden zijn van belang. Dat blijkt uit een gezamenlijke oorzakenanalyse, gemaakt door de vier grootste accountantskantoren.

  x 5
  Afbeelding Opinie

  Lekker

  'Over smaak valt niet te twisten', leren we al op de basisschool. Toch verschijnt deze maand alweer voor het veertigste jaar de nieuwe 'Lekker', waarin de (vijf)honderd beste restaurants van Nederland zijn opgenomen. Alhoewel er ook weleens gedonder is geweest met een boze chef-kok, is de ranglijst nagenoeg onomstreden. En iedereen in horecaland weet dat een plek in de 'Lekker' het verschil kan maken tussen een lege zaak of elke avond een uitverkocht huis.

  x 4 77 11 Marco Moling en Guus Ham

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.