Column pensioenen

Wft bij uitfasering PEB moeilijk te omzeilen

Bij de advisering aan de dga betreffende de Wet uitfasering PEB, is het al snel het geval dat advieswerkzaamheden onder de Wet financieel toezicht (Wft) vallen. En dat kan flinke gevolgen hebben.

Onlangs is, zoals reeds veelbesproken op Accountant.nl, de Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer aangenomen. Door die wijziging in de wetgeving kunnen accountants te maken krijgen met een adviesbehoefte bij dga's. Het is echter zaak om goed op te letten dat u goed weet wat voor advies u kunt geven, omdat er een vergunning nodig is voor advies dat onder de Wft valt.

Zodra er bijvoorbeeld ook maar één aspect ten aanzien van een verzekeringspolis om de hoek komt kijken, is er al snel sprake van advies in de zin van de Wft. Enerzijds kan dit een advies over een polis zijn, maar ook kan het een bepaalde actie zijn die als bemiddelen kan worden beschouwd.

Concrete aanbeveling

Er is sprake van een advies in de zin van de Wft bij een concrete aanbeveling over een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een concrete cliënt (in het geval van pensioen; een werkgever). In dat kader is elke aanbeveling over een reeds gesloten product ook een advies in de zin van de Wft.

Als u een dga adviseert in algemene zin een pensioenpolis te sluiten is er dus nog niets aan de hand. Pas wanneer u tegen de DGA zegt  "Ik adviseer je deze polis van deze aanbieder te sluiten", is er wel sprake van een Wft-activiteit. Bij een dga die reeds een polis heeft lopen voor ouderdomspensioen- of partnerpensioen, kom je bijna per definitie op een Wft-aspect uit. Immers, als u een dga adviseert om een pensioenpolis premievrij te maken, af te kopen of aan te passen, is sprake van een concrete aanbeveling over een concreet product van een bepaalde aanbieder. Hiervoor dient u over een Wft-vergunning te beschikken.

In alle situaties, waarbij een dga een gedeelte van het pensioen extern heeft ondergebracht, is dus al heel snel sprake van een Wft-gerelateerde activiteit. Bij het omzetten naar een ODV evenals bij het afkopen van het pensioen, heeft dit consequenties voor de verzekering van het NP. Zelfs bij het premie vrijmaken moet een aanpassing op het verzekerde NP plaatsvinden.

Bemiddelen

Ook het bemiddelen in verzekeringen is een specifiek benoemde activiteit in het kader van de Wft. De AFM heeft gedefinieerd dat alle werkzaamheden die gericht zijn op het als tussenpersoon tot stand brengen van de aankoop van een financieel product door een klant, gelden als bemiddelen. Dit is al het geval als een onderneming meer dan contactgegevens van zijn klant aan een aanbieder van of aan een bemiddelaar in financiële producten verstrekt.

Activiteiten voor bijvoorbeeld alternatieven voor het nabestaandenpensioen, die verder gaan dan het aan een verzekeraar of bemiddelaar verstrekken van NAW-gegevens zijn activiteiten die vallen onder het begrip bemiddelen in de zin van de Wft.

Boete

In civielrechtelijke zin zult u wellicht niet zo snel aangesproken kunnen worden voor eventuele schade die voortvloeit uit uw handelen. Afhankelijk van de situatie en de kwaliteit van uw advies zou dat best mee kunnen vallen. Het gevolg van het uitvoeren van een Wft-activiteit zonder de vereiste vergunning of vrijstelling kan u echter erg duur komen te staan. De AFM kan een boete opleggen. Deze boetes zijn niet mals; het gaat al snel om enkele tienduizenden euro’s. En dat is dan nog geheel los van eventuele consequenties die een dergelijke boete kan hebben voor andere vergunningen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Gerelateerd

  Afbeelding Nieuws

  Herstel pensioenfondsen komt tot stilstand

  De grote Nederlandse pensioenfondsen hadden afgelopen kwartaal veel te lijden van de onrust op de financiële markten. Door de dalende beurskoersen verdampte voor miljarden euro's aan waarde van hun beleggingen, met als gevolg dat de financiële positie van de fondsen is verslechterd. Hierdoor is verhoging van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders verder uit beeld geraakt en hangt de kans op kortingen nog altijd in de lucht.

  x 0
  Afbeelding Column pensioenen

  Verhaalbaarheid schade vormt een steeds groter probleem

  Wij merken dat wanneer werkgevers worden aangesproken door hun personeel over het nakomen van oude bepalingen in pensioenregelingen - soms zelfs eindloon-claims - de kans op verhaalbaarheid van de schade afneemt. En dat terwijl de kans om te worden aangesproken juist aanzienlijk toeneemt. Tevens blijkt dat de werkgevers deze werknemer-claims steeds lastiger kunnen verhalen op adviseurs of verzekeraars. Waar heeft dit zijn oorzaak in?

  x 0 Paul van der Heide

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.