Van de helpdesk

PE-verplichting en werkzaam in het buitenland: hoe zit dat?

Accountants die voor langere tijd in het buitenland werkzaam zijn, moeten nog altijd voldoen aan hun PE-verplichting. Maar het is mogelijk om ontheffing te krijgen, en er gelden andere regels voor accountants in business.

Categorie: Permanente educatie
Onderwerp: PE-verplichting voor accountants die werkzaam zijn in het buitenland
Regelgeving: Nadere voorschriften permanente educatie, Beleidsregel permanente educatie

Vraag…

Ik ben werkzaam in het buitenland. Is de PE-verplichting in dat geval op mij van toepassing en zo ja, zijn er uitzonderingen van toepassing?

Antwoord…

De PE-verplichting is onverkort van toepassing als u in het buitenland werkzaam bent. Voor iedere accountant die werkzaam is, geldt de verplichting tot het verrichten en verantwoorden van 120 uur aan verrichte PE-activiteiten in een driejaarscyclus met een minimum van twintig uur per kalenderjaar. Bent u openbaar, intern of overheidsaccountant dan bestaat de PE-verplichting uit minimaal twintig uur aan gecertificeerde PE-uren per kalenderjaar. De andere 60 PE-uren mag u behalen met zowel gecertificeerde als gestructureerde PE-activiteiten. Het verantwoorden van zelfstudie en/of training on the job als PE-activiteit is voor de openbaar, intern en overheidsaccountant niet toegestaan. Als u accountant in business bent, geldt geen verplichting tot het volgen van gecertificeerde cursussen. Bovendien mag een accountant in business per kalenderjaar maximaal twintig uur aan verrichte zelfstudie en/of training on the job verantwoorden. Bent u langdurig in het buitenland werkzaam, dan kunt u mogelijk een beroep doen op een van de volgende ontheffingen:

Ontheffing voor het volgen van gecertificeerde cursussen bij erkende PE-instellingen
Deze ontheffing wordt op verzoek verstrekt aan een accountant die gedurende ten minste zes maanden in het buitenland werkzaam is geweest en daardoor redelijkerwijs niet in staat is tot het volgen van (online) cursussen bij erkende PE-instellingen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u in het online cursusregistratiesysteem geen (online) cursussen kunt terugvinden die relevant zijn voor uw beroepsuitoefening.

Daarnaast wordt een ontheffing verleend indien de accountant:

  • in dat buitenland PE-activiteiten heeft verricht bij een instelling die gelieerd is aan een in Nederland door de NBA erkende PE-instelling, of
  • in dat buitenland PE-activiteiten heeft verricht bij een beroepsorganisatie van accountants die lid is van IFAC.

Ontheffing voor het volgen van een cursus over het verplichte PE-onderwerp
Deze ontheffing wordt op verzoek verstrekt ingeval de accountant in het lopende kalenderjaar in het buitenland werkzaam is geweest en daardoor redelijkerwijs niet heeft kunnen voldoen aan het verplichte PE-onderwerp. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de NBA voorschrijft dat een verplicht PE-onderwerp alleen in klassikale vorm mag worden aangeboden. Wordt een verplicht PE-onderwerp ook in de vorm van e-learning aangeboden, dan kunt u de verplichte cursus ook op gemakkelijke wijze in het buitenland volgen. In dat geval kunt u geen gebruikmaken van deze ontheffing.

Voor het indienen van een ontheffingsverzoek kunt u gebruikmaken van het online ontheffingsformulier. U moet zelf jaarlijks, bij voorkeur in de tweede helft van het kalenderjaar, actief verzoeken om ontheffing. Een verzoek om ontheffing wordt namelijk per kalenderjaar beoordeeld en indien van toepassing toegekend voor een specifiek jaar.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Gerelateerd

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang vier keer per week (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox..