Fintech

Hoe de opkomst van fintech accountants nieuwe kansen biedt

Door het gebruik van financiële technologie (fintech) kunnen kredietverstrekkers het aanvraagproces voor ondernemingen eenvoudiger en efficiënter laten verlopen, zonder tussenkomst van fysieke afspraken. Maar wat betekent fintech in kredietverlening voor accountants? Nog belangrijker: hoe kunnen accountants voordelen halen uit fintech? Enkele voorbeelden hoe technologie en samenwerkingen met fintech-kredietverstrekkers kansen biedt aan accountants.

Rik Heintzberger

Na de financiële crisis is een financieringsgat ontstaan in het mkb. Dat heeft ruimte geboden aan niet-bancaire partijen, de alternatieve financiers. Sommige van deze nieuwe partijen, de fintechs, maken gebruik van technologie om alternatieve financieringsvormen aan te bieden aan ondernemers, ook bijvoorbeeld in combinatie met een lening van de bank. Zo wordt bij online kredietverlening financiële technologie ingezet om een efficiëntere dienstverlening te bieden aan de klant.

Veel van deze fintechs maken gebruik van data en algoritmes om financiële gegevens van ondernemers beter te kunnen analyseren. Door deze informatie vervolgens slim in te zetten kunnen zij op maat gemaakte financiële diensten leveren. Accountantskantoren kunnen daarom interessante voordelen halen uit samenwerkingen met fintech-organisaties. Fintechs zoeken continue naar de beste manier om bijvoorbeeld gegevens van een zakelijke bankrekening efficiënt te analyseren, om de klant beter te bedienen.

Voorspellen

Een voorbeeld uit de eigen praktijk. In onze kredietanalyse kijken wij, naast de historische bedrijfsgegevens, ook naar actuele gegevens van de bankrekening. Onze modellen kunnen op basis van deze data voorspellen hoe de omzet zich over de komende zes tot twaalf maanden zal ontwikkelen. Zo kunnen wij ondernemers ondersteunen om duurzame groei te faciliteren en schetsen wij een zeer accuraat beeld van de kredietwaardigheid. Daarnaast kunnen wij door deze crosscheck de achtergrond van een organisatie beter in kaart brengen, wat het risico op fraude significant verkleint. Door slimme technologie kunnen wij ondernemingen dus op zeer actuele data toetsen.

'Door slimme technologie kunnen wij ondernemingen dus op zeer actuele data toetsen.'

Accountantskantoren zijn soms relatief veel tijd kwijt aan het opstellen van documentatie voor een kredietaanvraag. Toch verzamelen ondernemers in hun zoektocht naar verschillende financieringsmogelijkheden vaak zelf informatie, zonder de markt goed in kaart te hebben; bijvoorbeeld in het geval van een afwijzing op de financieringsaanvraag. Dat is hét moment voor accountants om klanten aan zich te binden. Niet alleen kunnen zij de klant gepast informeren over verschillende mogelijkheden binnen alternatieve financiering, maar ook over de voordelen van stapelfinanciering. Een term of mogelijkheid die niet altijd bekend is onder ondernemers.

Tools

De veelgenoemde verschuiving naar de adviesrol van de accountant wordt ook gememoreerd in de publicatie Trends in Accountancy 2016-2017, waarin een beeld wordt geschetst van de mkb-accountant als belangrijkste adviseur van de ondernemer. Maar daaruit blijkt ook dat de zaken er in de praktijk toch anders voor staan. Naar de woorden van auteur Geert Dekker in het artikel 'Adviestoekomst is ver, ver weg': "Hebben de aansporingen hun effect? Is de mkb-accountant inmiddels aan zijn nieuwe toekomst begonnen? De cijfers zeggen van niet." 

Vanuit de huidige samenwerking met accountantskantoren merken wij dat we toegevoegde waarde kunnen leveren door accountant tools te geven om de klant te ondersteunen. Door een geheel online aanvraagproces én terugkoppeling op een kredietaanvraag binnen een werkdag, kan de opdrachtgever van de accountant zijn financiering op een vlotte en meer eenvoudige manier rondkrijgen en zo focus houden op zijn onderneming. Door het 'blanco karakter’ kan dat zakelijk krediet ook  bovenop bestaande financieringen worden ingezet, bijvoorbeeld als seizoens- of voorraadfinanciering. Dat maakt het voor groeiende ondernemers mogelijk om bijvoorbeeld voorraad in te kopen om zo de omzet verder te verhogen.

One-stop-shop

Door technologie heeft de accountant steeds meer real-time inzicht in de financiële situatie van de klant. Zo kan bijvoorbeeld in een vroeg stadium, dankzij onder meer vergaand geautomatiseerde boekhoudprogramma's, gesignaleerd worden wanneer er liquiditeitskrapte ontstaat. Dat zorgt voor een optimale inschatting van de slagingskans van een financieringsaanvraag.

'Door financiële technologie heeft de accountant steeds meer real-time inzicht in de financiële situatie van de klant.'

De opkomst van technologie moet dus niet als gevaar worden gezien voor de branche, maar als een enorme kans. Door hierin samenwerkingen te zoeken met fintechs - die data kunnen analyseren en slim inzetten voor een efficiënte dienstverlening - kan in combinatie met integraal advies een maatwerkoplossing geboden worden. Dat is in het voordeel van de opdrachtgever. 

Accountants beschikken dankzij fintech over alle relevante data en informatie om een klant volledig te adviseren. Een vertrouwensrol die door de vaak al jarenlange relatie met de klant op zeer natuurlijke wijze te vervullen is. Kortom: meer maatwerk en derhalve integraal advies, een one-stop-shop voor de ondernemer, dat is in mijn optiek de toekomst.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Gerelateerd

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.