Fiscaal

Mysterie van de WOZ-waarde ontrafelt

Voor eenieder is het mogelijk om de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland op te vragen via het WOZ-waardeloket. Maar hoe de gemeente tot die WOZ-waarde komt blijft vaak een raadsel. Een uitspraak van de Hoge Raad gaat dat veranderen.

Michel Uijen

Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde een openbaar gegeven. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat gemeenten meer inzicht moeten geven in de totstandkoming van de waardering. Deze beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor de gemeenten.

Grote impact

De gemeente dient de WOZ-waarde elk jaar opnieuw te bepalen. Deze WOZ-waarde dient als grondslag voor de onroerendezaakbelasting, de waterschapsheffing, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting, schenkbelasting en sinds kort ook voor het bepalen van de hoogte van de maximale huurwaarde. Het is dus van belang dat de WOZ-waarde correct is vastgesteld.

Black box

Om de kwaliteit van de WOZ-waardering te verbeteren is in 2016 de WOZ-waarde openbaar gemaakt. Dit wil zeggen dat iedereen via de website van de Rijksoverheid, www.wozwaardeloket.nl, de WOZ-waarden van alle woningen kan opvragen. Via deze site kan je zien of de gemeente alle panden in de straat wel rechtsgelijk taxeert.

Hoe de gemeente kwam tot deze WOZ-waarden was tot voor kort echter een raadsel. De Hoge Raad heeft daarom onlangs bepaald dat de gemeenten meer inzicht moeten geven in de totstandkoming van deze WOZ-waardering. In Nederland zijn er tien taxatiepakketten waarvan gemeenten gebruikmaken. Deze automatische rekenmodellen kunnen gemeenten zelf inrichten om zo de waardering aan te laten sluiten op de marktwaarde in haar gebied. Hierbij worden zowel grondstaffels en staffels voor de bijgebouwen gebruikt.

Een adviseur heeft in een zeven jaar slepende procedure gesteld dat de gemeente inzicht moet geven in deze staffels, omdat het anders voor een belastingbetaler niet mogelijk is om de WOZ-waarde goed te controleren. De Hoge Raad was het hiermee eens en droeg de gemeente op om alle rekenmodellen en staffels die ten grondslag lagen aan de waardering alsnog te overleggen. Het rekenmodel van de gemeente blijft anders een soort black box waarmee de WOZ-waarde niet aannemelijk kan worden gemaakt.

Bezwaarschriften

Tot voor kort kon een gemeente volstaan met het verstrekken van een taxatieverslag waar enkel de minimale wettelijke gegevens op vermeld stonden. Met het arrest van de Hoge Raad is dit niet meer voldoende. Iedereen die twijfels heeft over de vastgestelde WOZ-waarde kan nu ook de grond- en bijgebouwstaffels opvragen, waarna het vergelijken met andere panden een koud kunstje wordt. In Nederland maakt slechts 1,5 procent van de woningeigenaren bezwaar. Vijftig procent van deze bezwaarschriften zijn gegrond.

Doordat het opvragen van de onderliggende gegevens meer inzicht geeft is het ook duidelijker waar de fouten liggen. De verwachting is dan ook dat zowel het aantal bezwaarschriften als het percentage gegronde bezwaarschriften door dit arrest zal stijgen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Gerelateerd

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.