Fiscaal

Beperking afschrijving op gebouwen jaagt ondernemers op kosten

Het nieuwe kabinet Rutte III beperkt de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik. De vennootschapsbelasting (Vpb) zal daarmee fors hoger uitvallen en het bedrijfsleven enkele miljoenen per jaar extra kosten.

Michel Uijen

Vanaf 1 januari 2019 wordt de beperking op de afschrijvingsmogelijkheid doorgevoerd. Daardoor mogen ondernemers een gebouw in eigen gebruik nog maar tot maximaal 100 procent van de WOZ-waarde afschrijven. 

Veel ondernemers zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de wijziging in de afschrijvingsmogelijkheid. Voor accountants en belastingadviseurs ligt hier dan ook een belangrijke taak weggelegd. Zij zijn namelijk de aangewezen personen om ondernemers op de hoogte te stellen van het bestaan en de gevolgen van deze nieuwe maatregel. 

Bestaan en gevolgen

Door de nieuwe maatregel wordt de bodemwaarde bij bedrijfspanden in eigen gebruik op 100 procent van de WOZ-waarde gesteld.  De bodemwaarde is een fiscaal begrip en heeft niets te maken met de waarde van de grond of de restwaarde van het gebouw, maar is direct gekoppeld aan de hoogte van de WOZ-waarde. De afschrijving op gebouwen wordt hierdoor enorm beperkt, wat ertoe leidt dat op gebouwen waarvan de boekwaarde lager is dan de WOZ-waarde niet langer kan worden afgeschreven. Ondernemers betalen hierdoor meer vennootschaps- of inkomstenbelasting. 

Leuk geprobeerd… of toch niet?

Om de opgelegde afschrijvingsbeperking te compenseren verlaagt het kabinet de vennootschapsbelastingtarieven. Zo moeten in 2021 de tarieven van 20 procent naar 16 procent verlaagd zijn voor een winst tot tweehonderdduizend euro. Voor alle winst boven de tweehonderdduizend euro wordt het tarief verlaagd van 25 procent naar 21 procent. Leuk geprobeerd of is het slechts een doekje voor het bloeden? 

Met name ondernemers zonder onroerend goed profiteren nu van de tariefwijzigingen. Ondernemers met eigen vastgoed zullen door de afschrijvingsbeperking alsnog via een achterdeurconstructie de lastenverlichting betalen. Het zal voor ondernemers steeds aantrekkelijker worden om te gaan huren, aangezien de huurlasten volledig aftrekbaar zijn. Door de wetswijzigingen straft de overheid bedrijven die investeren in vastgoed, wat tevens vaak familiebedrijven zijn.

Check, check, dubbelcheck!

Voor accountants en belastingadviseurs is het belangrijk ondernemers te attenderen op het belang van een correcte WOZ-waarde en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar. Als ondernemer is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde, als zij van mening zijn dat deze niet overeenkomt met de werkelijkheid. Indien de WOZ-waarde door het bezwaarschrift verlaagd wordt, ontvangt de ondernemer niet alleen de teveel betaalde OZB en gemeentelijke belastingen terug, maar de ondernemer creëert wellicht ook een groter afschrijvingspotentieel. Een verlaging kan een ondernemer zo alsnog enkele duizenden euro’s per jaar schelen. 

Het aantal bezwaarschriften dat via, of op advies van de accountant, wordt ingediend is relatief laag. Dit komt doordat de accountant de WOZ-beschikking vaak pas buiten de bezwaartermijn van zes weken ontvangt. Het is voor de accountant van belang de klant proactief, binnen de bezwaartermijn, te wijzen op de bezwaarmogelijkheden. Indien een accountant namens de klant bezwaar maakt, kunnen de kosten deels door de gemeente worden vergoed door een beroep te doen op de wettelijke proceskostenvergoeding.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Gerelateerd

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.