Erwin Breij

Erwin Breij is webredacteur van Accountant.nl.

Magazine

Accountantshonoraria in de jaarrekening

Vanaf boekjaar 2008 moeten ondernemingen rapporteren hoeveel ze hun controlerend accountant hebben betaald voor audit- en adviesdiensten. Bij ruim de helft van de AEX- en AMX-fondsen bedragen de advieskosten minder dan twintig procent van het totale accountants honorarium en bij een derde is dat dertig procent of meer, blijkt uit een inventarisatie. Maar onduidelijkheden over de wettelijke rapportagevereisten belemmeren een duidelijk beeld.

x 0 Erwin Breij