Peter van Rietschoten

Journalist.

Magazine

Digitale accountant

Op papier en beeldscherm oogt het allemaal perfect. Internetboekhouden (liever: internetaccountancy of digitale dienstverlening) ‘is het helemaal’. Het zal zijn plaats zeker krijgen, maar de vraag is hoe, wanneer en voor wie. De weg is nog lang, de markt diffuus, de vraag kleiner dan wordt gedacht, en het aanbod onoverzichtelijk groot en veranderlijk. Een industrie-in-ontwikkeling, waarvan het einddoel nog niet eenduidig is.

x 0 Peter van Rietschoten
Magazine

Wel beweging geen golf

Zijn accountantskantoren massaal aan het fuseren en overnemen? ‘de Accountant’ peilde de temperatuur. Van een fusiegolf blijkt (nog) geen sprake. Bovendien bepaalt niet ‘Wta-angst’ maar bedrijfseconomische expansiedrang de huidige bewegingen. Vooral in het middensegment wordt schaalvergroting verwacht. Onder kleine kantoren zal van alles bewegen, maar hun aantal zal per saldo nauwelijks veranderen. Wel zullen ze zich door Wta en andere regelgeving minder specifiek richten op controle en meer op bedrijfsadvisering.

x 0 Peter van Rietschoten
Magazine

Tussen moeten en kunnen weten

In 2002 werd accountant Wim van Sluis voor Leefbaar Rotterdam wethouder Economische Infrastructuur in het Rotterdamse College. Dat hij twee jaar later uitgerekend door een financiële verantwoordingskwestie - bij het Havenbedrijf - de politieke wind dwars over de neus zou krijgen kon niemand vermoeden. En evenmin dat hij sommige accountantsvaardigheden thuis moest laten om zich in het politieke spel staande te kunnen houden.

x 0 Peter van Rietschoten