Beroep met toekomst

In december 2016 startte de NBA het visieproject 'Een beroep met toekomst', met als doel een aantrekkelijk toekomstperspectief te ontwikkelen voor het accountantsberoep. In april 2018 publiceerde de beroepsorganisatie als vervolg daarop de Vernieuwingsagenda, die verder invulling geeft aan de visie van de sector voor de komende jaren.