Nieuws

NBA Alert over de gevolgen van de invoering van de Flex-bv

De NBA heeft NBA Alert 29 over de jaarrekening en de Flex-bv wetgeving gepubliceerd. Deze alert gaat in op de wijze waarop (voorgesteld) dividend in de jaarrekening wordt verwerkt en wat de verantwoordelijkheid van de accountant in dat kader is.

Door invoering van de 'Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht' ('Flex-bv') zijn sinds 1 oktober 2012 het wettelijk minimumkapitaal en de daarmee verband houdende kapitaalbeschermingsvoorschriften bij een besloten vennootschap vervallen. In het nieuwe bv-recht wordt het bestuur van de vennootschap verplicht om bij elke vorm van uitkering van vermogen aan aandeelhouders te toetsen of deze, gelet op de belangen van schuldeisers, verantwoord is.

De alert gaat niet in op situaties waarin - als gevolg van transacties die niet onder zakelijke voorwaarden tot stand komen - in materiële zin een dividenduitkering kan ontstaan.

De alert wordt nog nog voor de zomer vervangen worden door een NBA-handreiking. Hierin wordt meer specifieke informatie gegeven over de invulling van de verantwoordelijkheden van de accountant, met name gericht op accountants die samenstellingsopdrachten uitvoeren in het mkb.

De NBA roept leden dan ook op om eventuele nadere vragen met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de accountant aan de beroepsorganisatie voor te leggen, zodat deze meegenomen kunnen worden bij het opstellen van de handreiking. Dit kan via de elektronische helpdesk of via e-mail: consultaties@nba.nl. Vragen aan de helpdesk worden uiteraard ook individueel beantwoord.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.