Nieuws

'HR schiet strategisch tekort'

Ondernemingen vinden dat HR-professionals te weinig laten zien dat hun werk effect heeft op het bedrijfsresultaat. Door beter gebruik te maken van beschikbare data moet daar verandering in komen.

Die conclusies trekt KPMG op grond van eigen internationaal onderzoek onder bijna vierhonderd ondernemingen. Volgens  Harold de Bruijn, bij KPMG verantwoordelijk voor de People & Change-praktijk, vinden bedrijven bijvoorbeeld dat beslissingen op het gebied van bijvoorbeeld promotie en remuneratie nu te vaak worden genomen op basis van intuïtie of een 'onderbuikgevoel'. "Hierdoor is de acceptatie van dit soort beslissingen in de organisatie is in het algemeen laag", aldus De Bruijn.

De HR-discipline zou volgens de ondervraagde bestuurders aanzienlijk meer waarde kunnen toevoegen als meer gebruikgemaakt zou worden van de informatiebronnen die als gevolg van de huidige technologie beschikbaar zijn. "Big data en de analyse van deze gegevens bieden ondernemingen een schat aan nieuwe informatie en stellen de HR-functie in staat - door het beleid meer te baseren op bewijsvoering - haar bijdrage aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen aanzienlijk te vergroten", zegt De Bruijn.

Personeelsverloop

Zo zou bijvoorbeeld meer inzicht verkregen kunnen worden in de toekomstige ontwikkeling van het werknemersbestand, kunnen de hoge kosten van het personeelsverloop worden beperkt en kunnen bepaalde HR-beslissingen beter worden onderbouwd.

Ondernemingen vinden wel dat de HR-functie van grotere betekenis zou kúnnen zijn voor de strategie. Bijna 80 procent van de ondernemingen vindt dat het gebruik van het inzicht dat verkregen zou kunnen worden uit de beschikbare informatiebronnen zou kunnen leiden tot meer winstgevendheid voor de onderneming.

Fastfood

De Bruijn: "Om een simpel voorbeeld te geven. Raadpleging van de beschikbare informatiebronnen zou kunnen aantonen dat de aanwezigheid van 60+ werknemers in een fastfood restaurant leidt tot aanzienlijk meer omzet en ook van invloed is op manier waarop samengewerkt wordt.

"Een dergelijke relatie tussen de personeelssamenstelling en het uiteindelijke resultaat van de onderneming ligt waarschijnlijk in eerste instantie gevoelsmatig niet voor de hand, maar kan door het verbreden van bestaande inzichten voor meer bedrijven een ‘ei van columbus’ blijken te zijn."

Volgens KPMG is het 'nu of nooit' voor bedrijven om aan de slag te gaan met 'evidence-based' HR. "Nog niet eerder had de HR-professional zoveel data beschikbaar om beslissingen op te kunnen baseren en niet alleen maar te vertrouwen op het eigen gevoel of ervaringen uit het verleden. Nu is voor de HR-functie dan ook het moment om te laten zien dat haar activiteiten wel degelijk van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke bedrijfsresultaat."

Spitsvondigheid

Een HR-beleid dat meer gestoeld is op de beschikbaarheid van data vereist in de ogen van De Bruijn overigens wel een totaal andere HR-professional. De Bruijn: "De huidige professial binnen de HR-functie is niet data-gedreven en ontbeert in het algemeen de deskundigheid om informatie te analyseren en te interpreteren.

"Maar handigheid in het analyseren van data dient wel gecombineerd te worden met commerciële spitsvondigheid om vast te kunnen stellen hoe alle inzichten die uit data-analyses worden verkregen ook passen in de doelstellingen van de onderneming."

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.