Nieuws

Kwaliteit van aantal accountantskantoren met controlevergunning schiet tekort

De kwaliteit van eenderde van de kleinere accountantskantoren is nog onder de maat.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Raad voor Toezicht, onderdeel van de beroepsorganisatie van accountants NBA. Een aantal kantoren met AFM-controlevergunning kan die vergunning wellicht beter inleveren, meent de Raad voor Toezicht. Op grond van de uitkomsten zijn door het NBA-bestuur 14 tuchtklachten ingediend bij de Accountantskamer.

Toetsing

In 2014 voerde de Raad voor Toezicht 208 reguliere kwaliteitstoetsingen en 43 hertoetsingen uit bij kleinere kantoren. Van de reguliere toetsingen kreeg 67 procent het oordeel voldoende; 10 procent meer dan in 2013. 31 procent voldeed op belangrijke onderdelen nog niet (2013: 41 procent). Deze kantoren krijgen een tweede kans via een verbetertraject en hertoetsing. Tegen 5 accountantspraktijken (2 procent) die in het geheel niet voldeden worden direct tuchtprocedures aangespannen.

Bij de 43 uitgevoerde hertoetsingen voldeden 25 accountantspraktijken (58 procent) wel en 18 (42 procent) niet aan de eisen.  De uitkomsten van de reguliere toetsingen en hertoetsingen zijn iets beter dan over 2013. Gezien de verschillen in populatie kunnen hier echter geen harde conclusies uit worden getrokken, aldus de raad.

Teleurstellend

Op basis van een convenant met de AFM toetste de Raad voor Toezicht in 2014 ook 13 accountantspraktijken met een zogenaamde niet-oob-vergunning voor het mogen doen van wettelijke controles. De raad voerde bij 11 van zulke kantoren een hertoetsing uit en keek daarbij met name naar de kwaliteit van wettelijke controledossiers.

De uitkomsten sluiten aan bij de uitkomsten van eerdere AFM-toetsingen. Van de 13 regulier getoetste kantoren met AFM-vergunning scoorden 10 kantoren een onvoldoende (77 procent). Bij de uitgevoerde hertoetsingen kregen 9 kantoren een onvoldoende (82 procent).

De Raad voor Toezicht heeft de resultaten gedeeld met de AFM, de verantwoordelijk toezichthouder. Naar het oordeel van de raad zijn de uitkomsten ‘op zijn zachtst gezegd teleurstellend’. De raad adviseert een aantal kantoren om kritisch te kijken naar de noodzaak van een AFM-vergunning.

Tuchtklachten

Van de 18 onvoldoende hertoetsingen heeft de raad in 9 gevallen het NBA-bestuur geadviseerd om een tuchtklacht in te dienen bij de Accountantskamer in Zwolle. Bij 5 reguliere toetsingen waren de geconstateerde tekortkomingen volgens de raad dusdanig dat direct de gang naar de tuchtrechter is gemaakt.

Het NBA-bestuur steunt de oproep van de Raad voor Toezicht om bij onvoldoendes kritisch te kijken naar de noodzaak van een AFM-vergunning. Het bestuur vertrouwt er op dat ook de toetsingen van de Raad voor Toezicht uiteindelijk bijdragen aan het zelfreinigend vermogen van het accountantsberoep.

» Jaarverslag 2014 van de Raad voor Toezicht

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.