Nieuws

Randstad wint Sijthoffprijs voor beste jaarverslag

Uitzendorganisatie Randstad is dit jaar de winnaar van de jaarlijkse FD Henri Sijthoffprijs voor de beste financiële verslaglegging van de belangrijkste beursfondsen. Ook voedingsconcern Sligro scoort hoog. De transparantie laat bij veel verslagen echter nog te wensen over, bewijst aanvullend onderzoek.

Randstad kreeg de FD-verslaggevingsprijs vooral vanwege de informatie in het jaarverslag over regionale ontwikkelingen, inzicht in marktaandelen, het omgaan met innovatie en big data. Ook het duurzaamheidsverslag is “redelijk goed” en de diversiteit van het personeel wordt per land vermeld, aldus de jury.

Bij de Midkap- en smallcapbeursfondsen is voedingsgroothandel Sligro gekozen tot winnaar. De jury vindt het jaarverslag helder geschreven, toegankelijk en consistent. Het verslag blijft weg van “gezwollen taalgebruik”, geeft een uitstekende concurrentieanalyse en een goed overzicht van de sterke en zwakke punten van het bedrijf.

Energiebedrijf Alliander kreeg waardering in de categorie niet-beursgenoteerde ondernemingen. De jury was positief over het risicoverslag, waarmee Alliander overzichtelijk en schematisch laat zien welke risico’s het bedrijf loopt. Ook het groeiende belang van digitalisering wordt gememoreerd. Dat het jaarverslag ook een klanttevredenheidsonderzoek bevat is iets wat volgens de jury navolging verdient.

Jury

De juryleden zijn over het algemeen tevreden over de vooruitgang op het terrein van integrated reporting. Ook dankzij de invloed van de Sijthoffprijs zijn ondernemingen transparanter geworden in hun verslaggeving, zo werd bij de uitreiking gesteld. Soms slaat dat echter door: de jury had kritiek op de vele pagina’s in de verslagen over de beloning van de top, dat mag bondiger. “De huidige aanpak leidt tot kwantitatieve onevenwichtigheid in de rapportages.”

De informatie in de verslagen over de activiteiten van de raden van commissarissen wordt beter, maar veel verslagen “blijven toch nog te veel steken in een opsomming over de aanwezigheid bij vergaderingen”, was het oordeel. De jury wil meer terugzien over de discussie met het bestuur.

De jury van de Sijthoffprijs, die dit jaar voor de 62e keer werd uitgereikt, bestaat uit Erik van de Merwe (oud-commissaris Rabobank en Achmea), Frans van der Wel (oud-partner Deloitte en KPMG en hoogleraar externe verslaggeving VU) en Roderick Munsters (groepsdirecteur vermogensbeheer Rothschild).

Vage bewijsvoering

Een ondersteunend onderzoek van de Hogeschool Leiden is kritisch over de transparantie in de verslaggeving. Volgens onderzoeker Piet Hein Coebergh geven bedrijven veel te weinig informatie over dilemma's en uitdagingen bij de uitvoering van hun strategische plannen.

De gepresenteerde visie op thema’s als duurzaamheid, diversiteit, leiderschap en innovatie blijft veelal beperkt tot nietszeggende algemeenheden. Vrijwel elke onderneming roept in het verslag dat ze de klant centraal stelt, maar over hoe daaraan invulling wordt gegeven wordt niets gezegd.

De meeste ondernemingen krijgen voor hun verslaggeving dan ook een flinke onvoldoende van Coebergh. Gemiddeld scoren ze een 3,1 op een schaal van 10, iets slechter nog dan in vorige jaren. Dat kan ook liggen aan aanscherping van de eisen, aldus het onderzoek.

Randstad is net als bij de Sijthoffprijs winnaar, met een cijfer 7,6. ABN AMRO Bank komt op een tweede plaats met een 6,9. Voedingsgroothandel Sligro krijgt ook hier waardering en stijgt van de 26e naar de derde plaats. Andere ondernemingen die volgens Coebergh transparant communiceren zijn onder andere Akzo Nobel, DSM, KPN en ASML.

Het Leidse jaarverslagenonderzoek is dit jaar voor de 22e achtereenvolgende keer verricht. De jaarverslagen worden  beoordeeld op de geboden informatie over strategie, duurzaamheid, innovatie, ondernemerschap, cultuur en diversiteit, klantbenadering, HRM, benchmarking, leiderschap en communicatie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.