Nieuws

Kamer stemt in met Belastingplan 2017

De Tweede Kamer heeft op 17 november 2016 ingestemd met het Belastingplan 2017 en een reeks andere fiscale maatregelen. Het Belastingplan is er op gericht het belastingstelsel eenvoudiger te maken.

Door het Belastingplan 2017 wordt onder meer de fiscale regeling voor het pensioen in eigen beheer afgeschaft. Ook is een verruiming van de bedrijfsopvolgingsregelingen gerepareerd, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016. In 2015 is via een herinrichting van box 3 al voorgesorteerd op het vanaf 2017 zwaarder belasten van grote vermogens ten opzichte van kleine spaartegoeden. Ook is ingestemd met verlenging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting. Die schijf wordt in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000 en daarna geleidelijk opgetrokken naar € 350.000 in 2021.

Naast het Belastingplan ging de Kamer akkoord met de overige fiscale maatregelen 2017, de fiscale vereenvoudigingswet 2017, het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, het wetsvoorstel tijdelijk verlaagd tarief openbare laadpalen en het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings.

Wijzigingen

De Tweede Kamer bracht bij de behandeling onder meer de volgende wijzigingen aan:

  • Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt per 1 januari 2017 met 2,5 procentpunt verlaagd. Per 1 januari 2021 wordt het weer met 0,5 procentpunt verhoogd.
  • Start ups met een S&O-verklaring kunnen vanaf 1 januari 2018 gemakkelijker aandelenoptierechten uitbetalen aan werknemers. Onder bepaalde voorwaarden hoeft slechts 75 procent als loon in aanmerking te worden genomen.De vrijstelling bedraagt maximaal 25 procent van € 50.000.
  • Aflossen van een spaar- of beleggingshypotheek wordt aantrekkelijker. De tijdklemmen van vijftien en twintig jaar van een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarverzekering eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning vervallen.
  • De tijdelijke verhoging van de energiebelasting in de eerste tariefschijf voor elektriciteit, ter dekking van het verlaagd tarief voor laadpalen, vervalt.

Het Belastingplan 2017 ligt nu bij de Eerste Kamer. Na plenaire behandeling op 12 en 13 december moet de senaat op 20 december aanstaande stemmen over het wetsvoorstel.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.