Nieuws

RJ-Uiting 2016-5, Handreikingen bij toepassing fiscale grondslagen

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2016-5: 'Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen' uitgebracht.

Op 9 oktober 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (wetsvoorstel 34 176) in het Staatsblad gepubliceerd (Staatsblad 2015, nr. 349). Deze Uitvoeringswet heeft een aantal in het BW opgenomen voorschriften voor de financiële verslaggeving aangepast. Voor de jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen zijn met name de introductie van microrechtspersonen en de wijzigingen in Besluit fiscale waarderingsgrondslagen van belang.

De ‘Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine rechtspersonen’ is daarom geactualiseerd op grond van de nieuwe wettelijke bepalingen. Daarnaast zijn diverse redactionele aanpassingen doorgevoerd.

Voor microrechtspersonen is de nieuwe handreiking ‘Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door microrechtspersonen’ ontwikkeld. Deze handreiking gaat in op de bijzonderheden bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening door de microrechtspersoon.

De handreikingen gaan niet in op de inhoud van de fiscale waarderingsgrondslagen zelf. Hiervoor wordt verwezen naar de fiscale wet- en regelgeving en de fiscale jurisprudentie.

De handreikingen gelden voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016, of voor verslagjaren waarop de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening eerder wordt toegepast.

» Download RJ-Uiting 2016-5: 'Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen'

Gerelateerd

Afbeelding Jaarverslaggeving

Slaat RJ de plank mis bij de jaarrekening op fiscale grondslag?

Microrechtspersonen en kleine rechtspersonen mogen bij het opstellen van de jaarrekening al enkele jaren kiezen voor een jaarrekening op fiscale grondslag of een commerciële jaarrekening. In de toelichting moet de keuze worden vermeld. Logisch, want de gebruiker moet wel in staat kunnen zijn om de cijfers met toelichtingen goed te interpreteren. Is dat echt mogelijk? De jaarrekening op fiscale grondslag verlangt veel deskundigheid. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is de gebruiker op belangrijke onderdelen niet van dienst.

x 5 John Weerdenburg

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.