Nieuws

CBS: Loonkloof tussen top en gewone werknemer gegroeid

De 'loonkloof' tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland groeit. In 2015 was het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf 6,1 keer zo hoog als het salaris van de doorsnee voltijdwerknemers bij deze bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5 keer.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van  jaarlijks onderzoek naar de beloning van werknemers. De verschillen in lonen op brutobasis zijn groter dan die op nettobasis. Als wordt uitgegaan van nettolonen in plaats van brutolonen, is de gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven ongeveer 4,4 in plaats van 6,1.

Het gemiddeld brutojaarloon van de vijfduizend topverdieners bij de duizend grootste bedrijven steeg tussen 2010 en 2015 met 22 procent, tot gemiddeld 252 duizend euro. Ter vergelijking: het gemiddelde cao-loon steeg in dezelfde periode met zes procent. Alle voltijdwerknemers in Nederland samen verdienden in 2015 gemiddeld vijftigduizend euro per jaar. Als ook deeltijders worden meegerekend verdienden alle werknemers samen gemiddeld 33.000 euro per jaar bruto.

Financiële sector

De loonkloof is het grootst in de financiële dienstverlening: de top verdient hier aan brutojaarloon gemiddeld 13,4 keer zoveel als gewone werknemers bij hetzelfde bedrijf. Dat is meer dan in 2014 (11,7) maar lager dan in 2010 (15,7). Ook in de handel en de informatie en communicatie is het verschil relatief groot.

De loonkloof is het kleinst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Voor de publieke en semipublieke instellingen geldt de Wet normering topinkomens, die grenzen stelt aan de hoogte van de beloning.

Bij sommige bedrijven met grote loonverschillen geldt niet zozeer dat de top veel verdient, maar dat het loon van de gewone werknemers laag uitpakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er relatief veel jongeren werken, zoals in de horeca en handel.

Vooral mannen

Bovenaan de loonlijst zijn mannen in de meerderheid. Maar een op de vijf topverdieners bij de duizend grootste bedrijven in 2015 is een vrouw (twintig procent). In 2010 was dat nog zeventien procent. Het aandeel vrouwen bij de topverdieners is in lijn met het aandeel vrouwen binnen de groep die voltijd werkt: 23 procent van alle voltijdbanen van werknemers is in handen van vrouwen. Dit percentage is de laatste jaren stabiel. 

Bij 89 van de duizend grootste bedrijven in Nederland zijn de vijf topverdieners in meerderheid vrouw. Deze bedrijven zijn vooral te vinden in de zorg. Bij slechts één groot bedrijf bestaat de top uitsluitend uit vrouwen. Bij 393 van de duizend grootste bedrijven bestaat de top vijf topverdieners uitsluitend uit mannen.

Ton of meer

Uit cijfers over alle bedrijven in Nederland blijkt dat in 2015 gemiddeld 179 duizend werknemers voor minstens honderdduizend euro per jaar op de loonlijst stonden. Dat is 2,3 procent van alle werknemersbanen. In 2014 ging het nog om 165.000 werknemers, in 2010 was dit 133.000. Bij negen bedrijven in Nederland staan meer dan duizend werknemers op de loonlijst die elk minstens honderdduizend euro verdienen.

Het aandeel werknemers met een loon van honderdduizend euro of meer is met een kwart het hoogst in de delfstoffenwinning, gevolgd door de financiële dienstverlening (een op de tien). De bedrijfstak met relatief de minste topverdieners is de horeca: 0,2 procent verdient daar een ton of meer.

Bron: CBS

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.