Nieuws

KPMG: 'Nederlandse bedrijven bereiden zich onvoldoende voor op brexit'

Nederlandse bedrijven bereiden zich niet goed voor op de mogelijke scenario's van de Brexit.

Dat concludeert KPMG op basis van eigen onderzoek. "Het wordt steeds duidelijker dat Nederland samen met Ierland de meest ingrijpende gevolgen zal ondervinden van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie", zegt Leon Kanters, partner bij KPMG Meijbrug & Co. "Hoewel Nederlandse bedrijven in het algemeen nauwelijks rekening houden met een 'harde' Brexit, kan een scenario waarbij terug wordt gevallen op de regels van de WHO niet worden uitgesloten. Voor zowel de Nederlandse als de Ierse economie betekent dit een desastreus voortuitzicht."

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat bijna 30 procent van de bedrijven in Nederland en Ierland een harde Brexit verwacht. Ruim 70 procent acht een dergelijk scenario onwaarschijnlijk. Kanters: "Maar welk scenario het ook wordt, iedere beperking van de vrije handel met het Verenigd Koninkrijk gaat onvermijdelijk ten koste van de export, de welvaart en de werkgelegenheid in beide landen. Een terugkeer naar de WHO-handelsakkoorden betekent in ieder geval dat verschillende tarieven geïntroduceerd zullen worden en dat sprake zal zijn van grens- en douanecontroles. Producten zullen hierdoor aanzienlijk duurder worden en de procedures aan de grens zullen gevolgen hebben voor de houdbaarheid bij opslag. En als een snel akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk uitblijft, zullen de totale kosten van producten alleen maar toenemen. En dat gaat ingrijpende gevolgen hebben voor de concurrentiekracht. Duidelijkheid hierover is voor beide landen dan ook van essentieel belang."

Weinig ervaring buiten EU

Kanters constateert dat het Verenigd Koninkrijk na Duitsland de belangrijkste handelspartner is voor Nederland; de export vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk goed voor een bedrag van 39,4 miljard euro. De import van goederen van het Verenigd Koninkrijk naar ons land bedroeg 21,7 miljard euro.

"Dat betekent dat voor ons land veel afhangt van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de economische vooruitzichten in ons land positief zijn, zien we nu al de gevolgen van Brexit. De Britse pond is minder waard geworden en de handel met het Verenigd Koninkrijk zakt in. We moeten ons hierbij realiseren dat op dit moment zo'n tweehonderdduizen banen in Nederland afhankelijk zijn van de handel met het Verenigd Koninkrijk. En onze rol als 'doorvoerland' moet niet onderschat worden. Een toename van grensprocedures en kosten kan van invloed zijn op een aantal sectoren."

Daarom moet volgens KPMG nu onderzocht worden of de afhandeling aan de grens voor die sectoren anders moet worden ingericht. "Veel Nederlandse bedrijven hebben geen enkele ervaring met import van of export naar landen buiten de Europese Unie. Uit berekeningen blijkt dat het om ruim 35 duizend bedrijven gaat. Meer dan 30 procent van handel met het Verenigd Koninkrijk wordt gedaan door bedrijven die niet bekend zijn met de douaneformaliteiten buiten de Europese Unie."

Kansen

Toch is Brexit volgens Kanters niet alleen maar ‘kommer en kwel’. "Voor Nederlandse bedrijven biedt Brexit ook nieuwe kansen. Het dwingt hen bijvoorbeeld om naar nieuwe markten te kijken. Bovendien vormt Nederland een aantrekkelijk alternatief voor de bedrijven die zich binnen de Europese Unie willen vestigen. Tot nu toe hebben al dertien multinationals aangegeven hun hoofdkantoor of productielijn naar ons land te willen verplaatsen. En de komende maanden zullen meer bedrijven in dat voetspoor treden."

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.