Nieuws

Eerste regionale NBA-vergadering over visietraject: 'Als je al deze kwaliteiten hebt, word je zeker geen accountant'

Bijna de helft van de accountants (46 procent) denkt dat zijn werk over tien jaar nauwelijks is veranderd. Nagenoeg hetzelfde aantal (45 procent) denkt juist dat de inhoud van het vak dan ingrijpend is gewijzigd, terwijl acht procent gelooft dat zijn werkzaamheden tegen die tijd nauwelijks meer van belang zijn.

Adrie Boxmeer

Dat is één van de uitkomsten van een mini-enquête tijdens de ledenvergadering van de NBA-afdeling Zuid-Holland over de toekomstvisie op het accountantsberoep. Het was de eerste regionale vergadering over de plannen. De peiling, aan de hand van enkele stellingen, was wellicht niet representatief. Alhoewel: van de 150 aanwezigen dinsdagavond in Ridderkerk was 41 procent accountant in business, veertig procent had een samenstelpraktijk en twaalf procent een controlepraktijk. Het deed NBA-directeur Berry Wammes opmerken: misschien is dit wel een goede doorsnede van ons ledenbestand.

De NBA organiseert de komende tijd diverse bijeenkomsten over het visietraject. Vorige maand begon dat met een online discussie en een bijeenkomst van de kerngroep. Leidraad is hierbij het rapport van de Arenagroep, twintig 'frisdenkers en koplopers', over de toekomst van het vak.

Mark Zuckerberg

De toekomstige accountant moet een soort duizendpoot zijn: intelligent, empathisch, ervaren, vaktechnisch en digitaal onderlegd, visionair en creatief. Bijna de helft van de aanwezigen onderschreef deze stelling. Frisdenker Jan Wietsma verzuchtte bij de kerngroepbijeenkomst nog dat al deze eigenschappen alleen in Superman, maar zeker niet in één accountant aanwezig zullen zijn. In Ridderkerk vond hij een medestander: "Als je deze kwaliteiten allemaal hebt, dan word je zeker geen accountant. Dan word je Mark Zuckerberg of Bill Gates." Een andere aanwezige benadrukte echter dat al deze eigenschappen de accountant nu juist onderscheiden van andere financieel-administratieve beroepen: "Een goede accountant heeft deze competenties nu ook al."

Volgens Berry Wammes moet je hierover nu al goed nadenken, want nieuwe opleidingsmodellen hebben pas na jaren effect: "Studenten die nu aan hun opleiding beginnen komen pas over tien jaar op de markt."

Titel

Andere uitkomsten van de meningspeiling: 43 procent denkt dat de titelbescherming blijft zoals hij is, ruim een kwart gelooft dat de titel in de toekomst alleen nog maar geldt voor openbaar accountants. Zestien procent denkt dat ook, maar dan wel met extra eisen voor overige werkzaamheden, terwijl veertien procent verwacht dat de titelbescherming wordt afgeschaft en dat alleen de AFM nog controlevergunningen verstrekt.

Bijna tweederde denkt dat de verschillen tussen de diverse ledengroepen van accountants groter worden, maar dat de gemeenschappelijke basis blijft bestaan. Iets minder dan een kwart voorziet dat die basis verdwijnt. Een reactie uit de zaal: "Ik hoop dat de gedeelde basis blijft bestaan, maar ik vrees dat het niet zal gebeuren."

Publieke organisatie

Een derde vindt dat de NBA met voorrang moet investeren in het maatschappelijk debat en belangenbehartiging, terwijl een kwart de beroepsorganisatie een taak toedicht bij opleidingen, ICT en soft kills. Ook een kwart ziet de NBA vooral als ontwikkelaar van producten en diensten voor de leden, terwijl een vijfde de ontwikkeling van eigen standaarden en betere voorlichting hierover als taak ziet.

Over de toekomst van de NBA was ruim de helft (59 procent) het eens: het moet een publieke organisatie blijven. Ruim een kwart (27 procent) verwacht dat de NBA uiteenvalt in verschillende organisaties, terwijl veertien procent nog wel gelooft in samenwerking tussen de verschillende ledengroepen, maar dan wel in een lossere federatieve vorm. 

Niet lullen

Wat gaat er nu verder gebeuren met de uitkomsten van deze discussie? Berry Wammes wees op het discussietraject, dat volgend jaar moet uitmonden in een standpuntbepaling tijdens de algemene ledenvergadering. Een aanwezige waarschuwde alvast voor oeverloze discussies: "We zijn hier onder de rook van Rotterdam. In 010 zijn we van niet lullen maar poetsen." Wammes: "Geloof me, dat proberen we in 020 ook te doen."

In mei organiseert de NBA nog visiediscussies voor de afdeling Noord-Holland (8 mei, Akersloot), Oost (11 mei, Deventer) en Centrum (18 mei, Amersfoort). Op dinsdagavond 30 mei organiseert de NBA daarnaast een bijeenkomst over de mkb-accountant in 2030 (Veenendaal). Alle informatie over het visietraject is te vinden op de themapagina Beroep met toekomst op Accountant.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.