Nieuws

Fiscaal surfen - Week 24

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Loonbelasting en sociale verzekering

Fiscale ingreep maakt uitzendkrachten tot tien procent duurder
Uitzendbureaus, payrollbedrijven en detacheringsbureaus moeten door een maatregel van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) meer sociale premies gaan rekenen, wat tijdelijke krachten tot tien procent duurder kan maken.

Evaluatie 30%-regeling: doeltreffend en doelmatig
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het rapport met een evaluatie van de 30%-regeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Een volgend kabinet zal hier opvolging aan geven.
(Bron: PwC)

Rekenregels 1 juli 2017
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Besluit na Wob-verzoek om bestuurlijke informatie over de Wet DBA
Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over de uitvoering van de Wet beoordeling arbeidsverhoudingen (Wet DBA). Het aantal bij de Belastingdienst ter toetsing aangeboden modelovereenkomsten per 19 april 2017 bedraagt 7443. Daarvan zijn er 1566 goedgekeurd, 2637 afgekeurd, 811 nog in behandeling en zijn er 2429 'afgebroken'. Dat zijn overeenkomsten die uiteindelijk geen eindoordeel krijgen, bijvoorbeeld omdat de indiener geen behoefte meer heeft aan een standpunt op een overeenkomst.

Inkomstenbelasting

Nadere uitwerking en onderzoek varianten box 3-heffing
De staatssecretaris van Financiën heeft in september 2016 de voortgangsrapportage 'Heffing box 3 op basis van werkelijk rendement' aan de Tweede Kamer aangeboden. Als vervolg daarop heeft de staatssecretaris onlangs het 'Keuzedocument box 3' aan de Tweede Kamer aangeboden.
(Bron: EY)

Btw

Tsjechië blokkeert btw-verlaging e-publicaties
Tot grote woede van demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft Tsjechië vrijdag een voorstel tot btw-verlaging voor onlinepublicaties geblokkeerd.

Horizontaal toezicht

Jacco Wielhouwer - Horizontaal toezicht: vertrouwen is maatwerk
Recent werd bericht dat de nieuwe directeur-generaal van de Belastingdienst het horizontaal toezicht grondig zou willen aanpakken. Al eerder was er veel kritiek op horizontaal toezicht geuit.

Fiscalisten: controle blijft onmisbaar in toezicht Belastingdienst
Bij de Belastingdienst woedt een aanhoudende discussie over de vraag wat het vertrekpunt moet zijn bij toezicht op het bedrijfsleven: vertrouwen of wantrouwen. Ook fiscalisten verschillen hierover van mening.
(Bron: Het Financieele Dagblad)

Auto van de zaak

'Verleng motiveringstermijn btw privégebruik auto'
Ondernemers moeten langer de tijd krijgen om hun bezwaarschrift ‘btw privégebruik auto’ te onderbouwen.

Pensioen

Wiebes: geen verlening coulanceperiode PEB
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vindt verlenging van de coulanceperiode met betrekking tot de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB), die op 30 juni afloopt, niet nodig en niet wenselijk.

Erf- en schenkbelasting

Intensieve zorg zonder mantelzorgcompliment; geen partnervrijstelling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Inspecteur van de Belastingdienst bij de vaststelling van de door een erfgenaam verschuldigde erfbelasting terecht toepassing van de partnervrijstelling achterwege heeft gelaten. De erfgenaam had namelijk geen mantelzorgcompliment ontvangen.
(Bron: AccountantWeek)

Belastingontwijking

Laatste dag mini-enquête belastingontwijking
De parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies rondt vrijdag haar verhoren af. De commissie houdt sinds vorige week woensdag een mini-enquête naar belastingontwijking.

Overig

Aansprakelijkstelling registeraccountant voor belastingschulden
Een fiscale eenheid is werkzaam in de administratieve en fiscale dienstverlening. Een registeraccountant en zijn echtgenote zijn enig (50%) aandeelhouders en bestuurders. In geschil is of de RA terecht en tot de juiste bedragen aansprakelijk is gesteld voor onbetaald gebleven belastingschulden van de fiscale eenheid en de daarmee verband houdende boete, invorderingsrente en invorderingskosten vanwege aan de RA te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur als bedoeld in artikel 36 IW 1990.
(Bron: AccountantWeek)

Uitzendbedrijven vallen voortaan altijd onder sectorcode 52
Met ingang van 25 mei 2017 vallen uitzendbedrijven altijd onder sectorcode 52 (uitzendbedrijven). Een andere sectorindeling is niet meer mogelijk.
(Bron: Belastingdienst)

Nieuw Besluit deelnemingsvrijstelling biedt geen oplossing voor problemen met liquidatieverliesregeling
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het beleidsbesluit over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling recentelijk herzien en geactualiseerd. Het geactualiseerde besluit biedt belangrijke goedkeuringen voor de praktijk, maar biedt geen oplossing voor problemen met de liquidatieverliesregeling.
(Bron: ABAB)

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.