Nieuws

CBS: Vermogen overheid krimpt in 2016 verder

Het saldo van bezittingen en schulden van de overheid is in 2016 gedaald naar 199 miljard euro. Dat is 57 miljard euro minder dan eind 2015 én het laagste punt sinds het begin van de meting in 2001. Het vermogenssaldo neemt al sinds 2012 af, vooral door waardedalingen van de aardgasreserves. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van nieuwe cijfers.

De bezittingen van de overheid waren eind 2016 in totaal 728 miljard euro waard. Het gaat dan om het totaal van financiële bezittingen (244 miljard euro), zoals uitgegeven leningen en deelnemingen in bedrijven, en van niet-financiële bezittingen (484 miljard euro), zoals grond, wegen en olie- en gasreserves. De overheid had tegelijkertijd 529 miljard euro schuld, voornamelijk leningen en staatsobligaties. Vergeleken met 2015 zijn de schulden op vergelijkbaar niveau gebleven en zijn de bezittingen in waarde gedaald.

Aardgasreservers

Door de lagere waarde van de bezittingen daalde het vermogenssaldo. De olie- en gasreserves waren 41 miljard euro waard, liefst 62 miljard euro minder dan in 2015. De waarde lag daarmee in 2016 op een dieptepunt. Doordat de komende jaren minder gas dan voorzien wordt opgepompt, worden de baten over een langere periode uitgesmeerd. De reserves zijn daardoor minder waard geworden.

De aardgasreserves maken een aanzienlijk deel uit van de totale bezittingen, waardoor dalingen in de waardering hiervan een groot negatief effect op het vermogenssaldo hebben. Het exploitatieoverschot van de Nederlandse overheid (twee miljard euro) had juist een positief effect op het vermogenssaldo.

Bron: CBS

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.