Nieuws

Financieel resultaat GGZ in 2016 gehalveerd

Het financiële resultaat van de GGZ-sector is in 2016 gehalveerd ten opzichte van 2015. Alle GGZ-instellingen samen hebben een bescheiden positief resultaat van 51 miljoen euro behaald (2015: 105 miljoen). De resultaten staan flink onder druk door dalende tarieven en productievolumes en stijgende personeels- en accountantskosten.

Dat blijkt uit een analyse van 186 jaarverslagen over 2016 door zorg-inkoopcoöperatie Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs. De onderzochte instellingen vertegenwoordigen samen 95 procent van de totale omzet in de sector.

Van de 34 organisaties voor geestelijke gezondheidszorg die in 2015 rode cijfers schreven, hebben er vijftien ook in 2016 verlies geleden. Met name reorganisatiekosten zijn hiervan de oorzaak, mede als gevolg van de verdere krimp van productieafspraken met gemeenten voor jeugd-GGZ en Wmo.

Ondanks de veelheid aan stelselwijzigingen houdt de GGZ-sector het hoofd boven water. De bedrijfsopbrengsten - en daarmee de kosten van GGZ voor de Nederlandse samenleving - zijn in 2016 met 114 miljoen euro (1,8 procent) gestegen naar 6,3 miljard euro. De sector heeft de afgelopen jaren geanticipeerd op de gevolgen van alle stelselwijzigingen voor de financiering. Dit is vooral zichtbaar in de voorzieningen die zijn getroffen voor de kosten van de transitie en/of reorganisaties die daarmee samenhangen.

Liquiditeit

Nadat de liquiditeit door de invoering van diagnose-behandelcombinaties (DBC's) sterk negatief was beïnvloed, heeft de sector die inmiddels weer op orde gekregen. Dat komt ook doordat het investeringsniveau in 2016 (opnieuw) lager is dan in 2015. Veel instellingen stoten vastgoed af, als gevolg van de afname van productieafspraken. Dit heeft een gunstig effect op de liquiditeit.

Ook het weerstandsvermogen (solvabiliteit) – uitgedrukt in omzetratio - is licht gestegen naar 24,5 procent in 2016 en daarmee gemiddeld genomen voldoende. Toch zijn er van de 186 onderzochte GGZ-instellingen nog altijd 73 met een solvabiliteitsratio onder de vijftien procent. In 2015 waren dat er zeventig.

 De GGZ-sector kent het laagste investeringsniveau in de zorg: in 2016 is acht procent (152 miljoen euro) van de inkoopuitgaven besteed aan investeringen. Dat is relatief gezien twee keer zo laag als in de gehandicaptenzorg en gemiddeld bijna vier keer lager dan bij ziekenhuizen. 

Kosten

Door hogere uitgaven aan personeel niet in loondienst (+13,9 procent) en oplopende exploitatiekosten namen de inkoopuitgaven in 2016 met 2,5 procent toe naar twee miljard euro.

Daarnaast laten de patiënt- en bewonersgebonden kosten, zoals voor therapie en geneesmiddelen, de afgelopen jaren een geringe groei zien. In 2016 stegen die met bijna twee procent naar 170 miljoen euro. De toename hangt samen met een lichte stijging van het aantal cliënten.

De hoge algemene kosten vormen met 532 miljoen euro zo’n dertig procent van de totale inkoopuitgaven. Deze overheadkosten – zoals uitgaven aan administratie en registratie, communicatie, accountants- en externe advisering – stegen in 2016 met 1,6 procent. Vooral een flinke stijging van de accountantskosten (+ 14,4 procent), als gevolg van extra controlediensten, draagt bij aan deze toename. 

De totale personeelskosten, inclusief inhuur van derden, nemen bijna driekwart van de totale lasten van de sector in beslag, met 4,6 miljard euro. Het aantal vacatures steeg sterk naar 5.151 vacatures (+ 28,5 procent). De 186 onderzochte GGZ-organisaties hebben circa 64.000 fte, waaronder 1.600 fte psychiaters in loondienst. In 2016 is het aantal fte in de GGZ licht gedaald met 0,5 procent.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.