Nieuws

Gelderse POP3-openstelling voor betere verkaveling landbouwbedrijven

De provincie Gelderland heeft een nieuwe openstelling van de Verordening POP 3 subsidies provincie Gelderland (POP3GLD) gepubliceerd.

De openstelling heeft betrekking op paragraaf 2.4 van de verordening: 'Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven'. De paragraaf staat open van 18 september tot en met 27 november 2017. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt 2.652.000 euro.

Subsidie is beschikbaar voor:

 • landbouwers;
 • grondeigenaren die geen landbouwer zijn;
 • pachters;
 • stichtingen voor kavelruil;
 • landbouworganisaties;
 • waterschappen;
 • gemeenten;
 • natuur- en landschapsorganisaties.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten op het gebied van de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor:

a. proceskosten verkaveling;

b. procedurekosten verkaveling;

c. investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken.

De subsidie bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 350.000 euro per aanvraag. De subsidie bedraagt:

 • 100 procent van de kosten genoemd onder a en b;
 • 40 procent van de subsidiabele kosten van investeringen genoemd onder c, met een maximale subsidie van 800 euro per geruilde hectare.

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.