Nieuws

NBA consulteert herziene handreiking 1117, Accountantscontrole vastgoed

De NBA heeft de herziene handreiking 1117 Accountantscontrole vastgoed gepubliceerd. De consultatieperiode loopt tot 21 februari 2018.

Aanleiding om de handreiking te herzien zijn vragen vanuit de praktijk om bredere informatie rond de accountantscontrole en de rol van de accountant bij het onderkennen van risico’s, met name frauderisico’s en waarderingsrisico’s. Vastgoedspecifieke vraagstukken die in de praktijk veelvuldig spelen zijn in de handreiking uitgebreid uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een omvangrijke handreiking en daarom is ten behoeve van de toegankelijkheid een samenvattend overzicht opgenomen.

Alle opmerkingen met betrekking tot de concept handreiking zijn welkom.

Reageren

De reactieperiode voor de herziene handreiking loopt tot 21 februari 2018. Reacties kunnen per mail worden verstuurd naar consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

Met het toezenden van uw reactie geeft u de NBA toestemming voor plaatsing op de website, tenzij u expliciet aangeeft dat de NBA uw reactie niet op de website mag plaatsen. Graag ontvangt de NBA een kopie van de reactie in Word voor een snelle interne verwerking.

» NBA-handreiking 1117, Accountantscontrole vastgoed

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.