Nieuws

GBNED-rapport over API's en administratieve software

Onderzoeksbureau GBNED heeft het rapport 'APIs en administratieve software, het nieuwe ERP' uitgebracht. Het rapport is gratis op te vragen.

GBNED heeft afgelopen zomer een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die API-techniek biedt in relatie tot administratieve software. API staat voor 'Application Programming Interface' en is techniek onder de motorkap van softwaresystemen (app's) om 'real-time' gegevens uit te wisselen.

API kan gezien worden als tegenhanger van de ouderwetse interfaces waarbij gegevens, veelal batch-georiënteerd, via een bestand uitgewisseld worden tussen verschillende administratiesystemen. Steeds meer softwareleveranciers die zich met hun app's (softwaresystemen) richten op de cloud maken gebruik van api's om deel uit te maken van een uitgebreid (oneindig) ECO-systeem dat gebruikers in staat stelt al hun bedrijfsprocessen verregaand te automatiseren.

'API het nieuwe ERP'

Steeds meer softwareleveranciers gebruiken dezelfde standaarden en technieken die op steeds grotere schaal uitwisseling van gegevens met behulp van API-techniek mogelijk maken. Het onderscheidend vermogen bij API zit hem in het 'real-time' uitwisselen van gegevens alsof systemen één geheel vormen, zoals bij systemen voor Enterprise Rource Planning (ERP) het geval is.

Er zijn softwareleveranciers van cloud-toepassingen die complete 'app-centers' beschikbaar hebben om andere leveranciers de gelegenheid te geven om met additionele toepassingen koppelingen te maken met behulp van API-techniek. Door slim gebruik te maken van dit laatste kan software van verschillende aanbieders eindeloos aan elkaar gekoppeld worden op basis van real-time gegevensuitwisseling. "Vergelijk het maar met lego bouwstenen. API is als het ware het nieuwe ERP", aldus GBNED.

API versus DDOS-aanval

In de praktijk zijn rapportage- en analysetoepassingen grootgebruikers van data-extractie op basis van api's. Dat laatste betekent dat de bandbreedte (doorgeefcapaciteit van de internetverbinding) wel eens volledig gebruikt kan worden door betreffende grootgebruiker op bepaalde momenten, zoals een (fiscale) aangifteperiode. Dit is te vergelijken met een DDOS-aanval (distributed-denial-of-service-aanval), waarbij moedwillig de bereikbaarheid van webservers wordt verstoord. Dat laatste is natuurlijk niet het geval bij het ontsluiten van gegevens voor rapportage- en analyse doeleinden, maar de gevolgen kunnen net zo ernstig zijn als bij een DDOS-aanval.

Gerard Bottemanne van GBNED is van mening dat bij de opzet van een (nieuw) softwaresysteem feitelijk van meet af aan al rekening gehouden moet worden met het uitwisselen van data op basis van API-techniek. Dit geldt zowel voor softwaresystemen die gegevens aanbieden (denk aan online boekhoudsoftware) als software die gegevens afnemen (zoals rapportagesoftware). Huidige softwaresystemen die al langer bestaan en pas later ingespeeld hebben op effectief gebruik van api's zullen daar in meer of mindere mate op aangepast moeten worden.

Rapport

GBNED heeft de resultaten van haar verkennend onderzoek samengevat in een rapport. Centraal in het rapport staan de door GBNED onderkende API-modellen gericht op administratieve software. Ook komen een aantal voorbeelden van apps en api's aan bod, alsmede aandachtspunten rondom het gebruik van api's.

De bedoeling is dat dit rapport in de toekomst verder wordt verrijkt met meer voorbeelden, praktijkervaring en dieper ingaat op de mogelijkheden, aspecten en aandachtspunten die een rol spelen bij de ontwikkeling en gebruik van apps en api's. Input is volgens het onderzoeksbureau daarbij meer dan welkom.

Het rapport 'APIs en administratieve software, het nieuwe ERP' is gratis op te vragen.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.