Nieuws

Groei bedrijfsleven ruim kwart hoger in derde kwartaal

De groei van de Nederlandse bedrijvigheid lag tijdens het derde kwartaal van 2018 26,1 procent hoger in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar. Het aantal faillissementen daalde met 2,5 procent en daarnaast zijn er 17,4 procent minder bedrijven opgeheven. Het aantal starters nam met 6,3 procent toe.

Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In het derde kwartaal van 2018 is de bedrijfspopulatie met 33.983 bedrijven gegroeid.

"Voor het derde jaar op rij zien we een sterke stijging van het aantal bedrijfsentiteiten in Nederland", zegt Gert van den Berg van Graydon. "Niet alleen is het aantal starters in het derde kwartaal opnieuw gestegen, ook de daling van het aantal faillissementen en opheffingen heeft zich doorgezet. Dit resulteert wederom in een sterke toename van de omvang van het Nederlandse bedrijfsleven."

De netto-groei was in het derde kwartaal 5,3 procent lager dan een kwartaal eerder. In totaal zijn tijdens het derde kwartaal 53.291 bedrijven gestart. Dat aantal wordt voor de berekening van de netto-groei van de Nederlandse bedrijvigheid verminderd met het aantal opheffingen (18.421) en faillissementen (887).

Landbouw- en visserijsector noteert grootste stijging

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn vrijwel alle sectoren in omvang toegenomen. De top 3 van sectoren met de grootste netto-groei bestaat net als het derde kwartaal vorig jaar uit de zakelijke dienstverlening (7042 entiteiten), de bouwnijverheid (4087) en de gezondheids- en welzijnszorg (3624).

De grootste stijging in de netto-groei is te vinden bij de landbouw en visserij. De groei in deze sector is met 46,1 procent toegenomen (117 entiteiten). Ook de leasebedrijven (+37,7 procent) en de transport en logistieksector (+35,4 procent) laten een sterke stijging van de netto-groei zien. Dit wordt voornamelijk verklaard door de grote toename starters in deze sectoren.

De water- en afvalverwerkingsector heeft met een afname van 15,3 procent de grootste daling van de netto-groei, veroorzaakt door een sterke stijging van het aantal faillissementen (+233,3 procent) en een ruime verdubbeling van het aantal opgeheven bedrijven (+137,5 procent). Opvallend is verder de (semi-)overheid. Dit is de enige sector die een kleine negatieve netto-groei heeft (1 entiteit minder) en daarmee een minimale krimp laat zien in de omvang.

Netto-groei neemt in elke provincie toe, behalve in Drenthe

Op provinciaal niveau is de netto-groei het hardst gestegen in Noord-Brabant (+34,4 procent), Limburg (+33,6 procent) en Overijssel (+31,1 procent). Deze provincies profiteren van een sterke daling van het aantal opgeheven bedrijven en faillissementen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De enige daling in netto-groei is te zien in Drenthe (-12,7 procent). Dit wordt veroorzaakt door een lager aantal starters (11,8 procent lager dan in 2017). Ook in Friesland is het aantal starters in vergelijking met een jaar geleden afgenomen (-2,0 procent).

Zuid-Holland (12.845) en Noord-Holland (12.491) zien in het derde kwartaal nagenoeg hetzelfde aantal starters en zijn wederom de provincies met de grootste netto-groei in absolute zin. Samen zijn deze provincies goed voor bijna de helft van de netto-groei van de Nederlandse bedrijvigheid.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.