Nieuws

Korting op subsidie praktijkleren mogelijk van de baan

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft de Tweede Kamer een nieuwe brief gestuurd over de voortzetting van de Subsidieregeling praktijkleren in 2019.

Vorige maand had de minister al laten weten de huidige regeling met één jaar te willen verlengen tot en met 2019. Behalve de verlenging kondigde de minister toen ook een eenmalige korting op de regeling van 19,5 miljoen euro aan. Dit ter dekking van een tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming.

Door deze eenmalige korting zouden de budgetten voor de verschillende onderwijscategorieën in de regeling neerwaarts worden ​bijgesteld en zou het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats worden verlaagd van 2700 naar 2500 euro in 2019.

Motie om af te zien van korting aangenomen

In reactie op het voorstel van Van Engelshoven heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om van de korting van 19,5 miljoen euro af te zien. Dit onder meer na een oproep hiertoe van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Omdat over het door de Kamer voorgestelde amendement pas na de begrotingsbehandelingen wordt gestemd én omdat de huidige regeling op 1 januari 2019 vervalt, neemt de minister nu in de te verlengen regeling op dat de exacte bedragen pas later in de Staatscourant zullen worden gepubliceerd. De verlenging loopt hierdoor in ieder geval geen gevaar.

Uitbreiding met hbo-opleidingen Zorg & Welzijn

Uit de evaluatie van de regeling door Regioplan blijkt bovendien dat er behoefte is om het hbo-deel van de regeling uit te breiden met opleidingen gericht op de sector Zorg & Welzijn. De wens van deze uitbreiding komt voort uit de krapte op de arbeidsmarkt in deze sector, de noodzaak tot opscholing van mbo-gediplomeerde medewerkers en een gebrek aan middelen bij werkgevers.

Daarom is nu voor 2019 besloten om de duale en deeltijdse hbo-opleidingen, gericht op de sector Zorg & Welzijn, voor de subsidie praktijkleren in aanmerking te laten komen.

Meer informatie

» Meer informatie, inclusief het aangepaste ontwerp van de Subsidieregeling praktijkleren voor 2019

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.