Nieuws

Onderzoek werking en effectiviteit loondispensatie en loonkostensubsidie

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie.

Doel van het onderzoek was om een goed onderbouwd inzicht te geven in de werking en effectiviteit van loondispensatie (in de Wajong) en loonkostensubsidie (in de Participatiewet). Werkgevers worden door beide instrumenten gecompenseerd voor verminderde productiviteit, waarmee beoogd wordt dat zij de mensen met een beperking in dienst nemen en houden.

Het onderzoek maakt duidelijk dat een passend instrument nodig is om de kansen op werk te vergroten voor mensen voor wie is vastgesteld dat hun loonwaarde lager is dan het minimumloon. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat beide instrumenten in dat opzicht effectief zijn. Tegelijk laat het onderzoek óók zien dat de werking van de instrumenten nu te complex is en dat vereenvoudiging nodig is.

Deze bevindingen sluiten volgens Van Ark aan bij haar onlangs bekendgemaakte plannen voor een breed offensief om meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Deze plannen betreffen een breed pakket aan maatregelen om de uitvoering van loonkostensubsidie te vereenvoudigen, werken lonend te maken voor mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken, de matching van werken te verbeteren, het momentum te grijpen om gezien de gunstige conjunctuur het perspectief op werk te bevorderen, de systematiek voor de banenafspraak en quotum te vereenvoudigen en de totstandkoming van beschut werk verder te stimuleren.

Deze plannen wil Van Ark graag met betrokken partijen verder gaan uitwerken, zo meldt de staatssecretaris.

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.