Nieuws

Tien jaar Innovatiekrediet: 492 miljoen euro voor 239 projecten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de resultaten van tien jaar Innovatiekrediet op een rij gezet.

Het Innovatiekrediet richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het kan daarbij gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of proces of de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Toegekende projecten

In de periode 2008-2018 is in totaal aan 239 projecten een Innovatiekrediet toegekend, onderverdeeld in 168 technische projecten en 71 klinische projecten.

'Motor van innoverend Nederland'

Het Innovatiekrediet heeft met 492 miljoen euro gemiddeld 32 procent van de totale kosten van de 239 projecten gefinancierd en is hiermee de grootste financieringsbron. Het Innovatiekrediet werkt als hefboom: de overige financiering ter waarde van 1046 miljoen euro komt van diverse partijen/eigen geld. Deze cijfers wijzen uit dat het Innovatiekrediet functioneert als motor van innoverend Nederland, zo benadrukt RVO andermaal.

Revolverend fonds

In totaal is tot nu toe 334 miljoen euro uitbetaald, waarvan 25 miljoen euro inmiddels definitief is afgeschreven (kwijtschelding/faillissement) en 98 miljoen euro inmiddels is terugontvangen. Het geld dat terugbetaald wordt, verstrekt RVO daarna aan andere bedrijven met innovatieve plannen. Zo werkt het Innovatiekrediet als een revolverend fonds.

Gemiddelde toekenning en afronding

Het gemiddeld toegekende bedrag per technisch project bedraagt 1,8 miljoen euro, per klinisch project 2,8 miljoen euro. Van technische projecten is 78 procent succesvol afgerond, dat wil zeggen dat na voltooiing van het project een terugbetalingsregeling is overeengekomen. Van klinische projecten is het percentage succesvolle afrondingen 66 procent.

Soort bedrijven

Van alle toekenningen is 39 procent voor bedrijven die korter dan vijf jaar bestaan, 15 procent voor starters en 40 procent voor bedrijven met minder dan vijf personen in dienst. De meeste verstrekkingen zijn bestemd voor bedrijven in de topsectoren High Tech Systemen & Materialen en Life Sciences & Health.

» RVO: Infographic 10 jaar Innovatiekrediet

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.