Nieuws

RB vraagt opnieuw om verlenging overgangsmaatregel fiscale eenheid

Het Register Belastingadviseurs (RB) dringt er nogmaals op aan bij het ministerie van Financiën om de overgangsmaatregel die betrekking heeft op het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid te verlengen.

Dat meldt het RB op zijn website. Op 22 februari 2018 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de Nederlandse fiscale eenheid vennootschapsbelasting op onderdelen niet EU-proof is. Rente op leningen binnen een fiscale eenheid van Nederlandse moeder- en dochterbedrijven was volgens de Nederlandse regelgeving aftrekbaar, maar het Europees Hof vond die voordelen discriminerend en stelde vast dat die regels ook moeten gelden voor Nederlandse bedrijven met buitenlandse dochterbedrijven. Die uitspraak dreigde de schatkist bijna 400 miljoen euro te kosten, waardoor de Nederlandse overheid besloot met een spoedwet het binnenlandse voordeel bij renteaftrek in een fiscale eenheid te schrappen.

Na protest van onder meer het RB werd er een overgangsperiode vastgesteld. RB: "Onder bepaalde voorwaarden kan hierdoor een beroep worden gedaan op een franchise van € 100.000 bij de toepassing van artikel 10a Vpb. Deze tijdelijke maatregel is vastgelegd in artikel III van het wetsvoorstel overgangsmaatregel en geldt alleen voor 2018. Het RB heeft in de eerdere reactie op het wetsvoorstel (net als andere partijen) verzocht om deze maatregel te verlengen. Helaas wordt dit verzoek in de nota naar aanleiding van het verslag afgewezen."

Recent heeft het RB daarom in een nieuwe reactie gevraagd om dit standpunt te heroverwegen. Hierbij wordt vooral ingegaan op de doelmatigheidsaspecten van het voorstel om de overgangsmaatregel niet te verlengen.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.