Nieuws

Curatoren krijgen geen inzage in Imtech-dossier (FD)

De curatoren van het in 2015 gefailleerde installatiebedrijf Imtech stuiten bij hun onderzoek naar de oorzaken van het faillissement op een stevige hobbel. Uit een onlangs openbaar geworden arrest blijkt dat het Gerechtshof Amsterdam niet bereid is om de curatoren toegang te geven tot de ongecensureerde versie van de boete die toezichthouder AFM aan Imtech-accountant KPMG heeft opgelegd. Ook de controledossiers van KPMG blijven buiten het bereik van de curatoren.

Jeroen Piersma

Het gevolg van het arrest van het Hof is dat het oorzakenonderzoek van de curatoren langer gaat duren. Zij zullen de feiten die in het boetebesluit van de AFM en de controledossiers staan nu zelf boven tafel moeten zien te krijgen. Doel van het oorzakenonderzoek is onder andere om vast te stellen welke partijen schuld hebben aan het faillissement zodat tegen hen eventueel claims kunnen worden ingediend.

Geheimhouding

Curatoren Jeroen Princen en Paul Peters hebben vorig jaar een kort geding aangespannen tegen KPMG. Zij eisten van KPMG inzicht in het boetebesluit van de AFM en de controledossiers van KPMG Duitsland en KPMG Polen. In Duitsland en Polen vond de fraude plaats die de inleiding vormde van de ondergang van Imtech. De rechter wees de eisen af, en het Hof komt in hoger beroep nu tot hetzelfde oordeel.

Ten aanzien van de controledossiers gaat het Hof mee in de stelling van KPMG dat het geen toegang meer heeft tot die dossiers. Inzage in het boetebesluit van de AFM acht het Hof in strijd met de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de toezichthouder. Die geheimhoudingsplicht is van groot belang voor het werk van de AFM. Zonder geheimhouding zou de AFM veel moeilijker inzicht krijgen in het werk van de accountantsorganisaties, die onder haar toezicht staan. KPMG mocht zich tegenover de curatoren beroepen op een afgeleid verschoningsrecht.

VEB

De AFM legde KPMG in 2016 een boete op voor de controle van Imtech over het jaar 2011. Het onderzoek naar die controle maakte deel uit van het reguliere dossieronderzoek van de AFM. Van de boete heeft de toezichthouder alleen een openbare versie gepubliceerd. In die versie ontbreekt gevoelige informatie die de curatoren goed zouden kunnen gebruiken om vast te stellen in hoeverre accountant KPMG in gebreke is gebleven bij zijn controle van Imtech.

Beleggersvereniging VEB, die in het Imtech-dossier samenwerkt met de curatoren, heeft de AFM vorig jaar opgeroepen om ook de controle van KPMG te onderzoeken in het laatste jaar voor het faillissement van Imtech. Volgens adjunct-directeur Errol Keyner van de VEB heeft de AFM nooit laten weten of zij daartoe bereid is.

Copyright © Het Financieele Dagblad, 2018. fd.nl

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.