Nieuws

Fiscaal surfen - Week 6

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Loonbelasting en sociale verzekering

Nieuwe versie 'Memo verloonde uren' gepubliceerd
In het 'Memo verloonde uren' verduidelijken we wat verloonde uren zijn. Zodat u deze uren goed kunt invullen in uw aangifte loonheffingen. De nieuwe versie is met een aantal onderwerpen uitgebreid.
(Bron: Belastingdienst)

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020
De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen.

Afhandeling bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) na uitspraak EHRM
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) ongegrond zijn. Eerder kwam de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel. Bezwaren tegen de crisisheffing die met een vaststellingsovereenkomst zijn aangehouden, gaan wij nu afhandelen.
(Bron: Belastingdienst)

Pas op voor hoge premies bij min/max-contracten
Bij min/max-contracten is volgens de Minister geen sprake van een zogenaamde ‘vastgestelde omvang van de te verrichten arbeid’. Dit betekent dat in deze situaties altijd de hoge sectorpremie van toepassing is in de sectoren waarvoor een hoge en een lage premie gelden.
(Bron: BDO)

1e aangifte loonheffingen over 2018: eindheffing WKR over 2017 verrekenen
Bent u in 2017 binnen uw vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gebleven? Of juist niet? U moet dat nu toetsen. Zodat u in uw 1e aangifte over 2018 zo nodig de eindheffing WKR kunt betalen of verrekenen.
(Bron: Belastingdienst)

Aanleveren uitbetaalde bedragen aan derden: vóór 1 maart
Hebt u in 2017 bedragen aan derden uitbetaald? Dan moest u die eigenlijk voor 1 februari 2018 aanleveren. Maar dit jaar kunt u eenmalig aanleveren tot 1 maart 2018.
(Bron: Belastingdienst)

Inkomstenbelasting

Interest Rate Swap behoort tot rendementsgrondslag box 3
Voor zover de Interest Rate Swap betrekking heeft op de financiering van privévermogen behoren de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen volgens de Hoge Raad tot de rendementsgrondslag van box 3.
(Bron: Deloitte)

De checklist inkomstenbelasting 2017 is nu beschikbaar
Deze checklist is te gebruiken om de benodigde informatie bij klanten op te vragen. Net als voorgaande jaren is de checklist door het Register Belastingadviseurs ter beschikking gesteld.
(Bron: NBA)

Winst uit onderneming

Staatssecretaris beantwoordt vragen over nieuw innovatiebox-besluit
De Staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk vragen van Tweede Kamerleden beantwoord over onder andere het 'nieuwe' innovatiebox-besluit van 21 november 2017.
(Bron: EY)

Btw

Btw in de ketenzorg
Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat het overheaddeel in de bekostiging van de ketenzorg belast is met 21% btw. De Belastingdienst blijft naheffen over de jaren vóór 2016.
(Bron: BDO)

Internationaal belastingrecht

Fiscale punten uit het Duitse regeerakkoord
136 dagen na de Bondsdagverkiezingen zijn de CDU, CSU en SPD op 7 februari 2018 een regeerakkoord overeengekomen. De partijen zullen in de komende weken de goedkeuring van hun partijcomités voor het regeerakkoord vragen. Er staan relatief weinig opvallende nieuwe fiscale punten in het regeerakkoord.
(Bron: EY)

Belastingontduiking en -ontwijking

EU-parlement spit verder naar belastingfraude
Het Europees Parlement gaat nader onderzoek doen naar financiële misdaden en belastingontduiking en -ontwijking. De leiders van de grote fracties zijn overeengekomen hiervoor een speciale commissie op te richten.

Vizier fiscus op zwartspaarders Julius Baer
In zijn jacht op zwartspaarders in het buitenland heeft de Belastingdienst de Zwitserse bank Julius Baer in het vizier. De fiscus heeft de Zwitserse collega's verzocht om informatie over Nederlandse spaarders.

Overig

Ontwerpbesluit Nederlandse UBO-definitie gepubliceerd
Recentelijk is een ontwerpbesluit gepubliceerd waarin wordt aangegeven welke categorieën natuurlijke personen als UBO worden aangemerkt voor in Nederland voorkomende juridische entiteiten.
(Bron: Deloitte)

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.