Nieuws

Nieuw investeringsfonds voor innovatieve Brabantse startups

De provincie Noord-Brabant heeft het investeringsreglement gepubliceerd voor het Brabant Startup Fonds (BSF).

Met dit al aangekondigde nieuwe fonds wil de provincie Brabantse startups ondersteunen, zodat deze innovaties kunnen ontwikkelen en in de markt kunnen zetten.

Vanuit het fonds kan financiering worden verstrekt aan startups, oftewel mkb-ondernemingen die korter dan zes jaar bestaan en zich richten op het ontwikkelen en naar de markt brengen van een innovatief product, een innovatieve dienst of een innovatief productieproces. Onder mkb-onderneming wordt in dit geval een klein of middelgroot bedrijf verstaan, waarbij een klein bedrijf bestaat uit nul tot vijf werknemers en een middelgroot bedrijf uit zes tot tweehonderd werknemers.

Een te ondersteunen startup moet – uitzonderingen daargelaten – actief zijn in één of meer van de zes Brabantse topclusters (High Tech Systemen en Materialen; Life Science & Medische Technologie; Food & Nutrition; Biobased Economy; Maintenance; Logistiek) en gevestigd zijn in Brabant, zich binnen een jaar na de aanvraag vestigen in Brabant, of wel activiteiten uitvoeren die in overwegende mate en aantoonbaar ten goede komen aan Brabant.

Financiering kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten van de startup:

  • commercieel en technisch toetsen van de haalbaarheid van het innovatieve idee dat de startup tot uitvoer wil brengen;
  • opstarten van de onderneming;
  • commerciële en technische ontwikkeling van innovatief product, dienst of productieproces.

Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening, oftewel een lening waarbij de opgebouwde vordering in een latere fase kan worden omgezet in een participatie in de desbetreffende startup. De hoogte van de financiering bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 350.000 euro.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Brabant Startup Fonds BV en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor 2018 en 2019 is een budget van 6,5 miljoen euro beschikbaar. Dit budget zal zo veel mogelijk revolverend worden ingezet, zodat met de gelden die terugvloeien in het fonds weer nieuwe financieringen aan startups kunnen worden verstrekt.

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.