Nieuws

Belastingplan 2019

Het ministerie van Financiën geeft in een persbericht een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het pakket Belastingplan 2019, dat staatssecretaris Snel van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Volgens het kabinet gaat 96 procent van de mensen er volgend jaar in koopkracht op vooruit. Gemiddeld hebben huishoudens 500 euro meer te besteden, waarbij werkenden het meest profiteren. Ook vrijwel alle ondernemers en bedrijven gaan erop vooruit, zo stelt het kabinet.

Het kabinet voert geleidelijk een 'sociale vlaktaks' in, een tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief voor de hogere inkomens. Daarnaast worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting verhoogd. Door de combinatie van de maatregelen in het belastingplan stijgt de koopkracht voor alle groepen, vooral voor werkenden met een middeninkomen, aldus het kabinet.

De verlaging van de lasten op arbeid wordt gedeeltelijk betaald door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Daarnaast worden voor de hogere inkomens het tarief van een aantal aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek en de ondernemersaftrek, verlaagd.

Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt voor winsten tot 200 duizend euro in stappen verlaagd van 20 naar 16 procent in 2021. Ook voor winsten boven 200 duizend euro wordt het tarief verlaagd, maar wel minder dan in het regeerakkoord beoogd: het tarief wordt in 2021 22,25 procent in plaats van 21 procent.

Het tarief in box 2 wordt verhoogd, maar 1,6 procent minder dan voorgesteld in het regeerakkoord: namelijk naar 26,25 procent in 2020 en 26,9 procent in 2021.

Daarnaast bevat het belastingplan maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Fiscale vergroeningsmaatregelen zijn onder andere de verhoging van de belasting op aardgas en verlaging van de belasting op elektriciteit, en vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling.

» Persbericht: Belastingplan 2019: huishoudens krijgen meer te besteden
» Belastingplan 2019

Reacties ondernemersorganisaties

MKB-Nederland is blij met de verlaging van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar de verhoging van het box 2-tarief is de ondernemersorganisatie een "doorn in het oog". Daardoor gaan ondernemers mogelijk versneld vermogen naar privé halen. "Dat levert de staat snel belastinggeld op, maar gaat ten koste van de investeringskracht van die bedrijven. Het voelt bovendien als een boete op ondernemen. Het kabinet verhoogt het tarief gelukkig wel minder dan het aanvankelijk van plan was - daar hebben we hard voor geknokt - maar het blijft een onbegrijpelijke maatregel", aldus voorzitter Jacco Vonhof.

Ook VNO-NCW wil dat de tariefsverhoging in box 2 van tafel gaat. "Het raakt de familiebedrijven, terwijl zij een pijler onder onze economie zijn. Wij blijven dan ook knokken om deze boete op ondernemen van tafel te krijgen", aldus voorzitter Hans de Boer.

VNO-NCW noemt daarnaast de bezuiniging op de 30%-regeling (de 'expatregeling') voor bestaande gevallen een "slechte zaak". "Juist in deze tijden van personeelskrapte is dit ook een gemiste kans om buitenlandse experts en technici aan ons land te binden."

Dividendbelasting

Ook de omstreden afschaffing van de dividendbelasting maakt onderdeel uit van het belastingplan. De Raad van State vindt dat het kabinet die afschaffing beter moet onderbouwen. "De afschaffing van de dividendbelasting leidt tot een forse derving van inkomsten", aldus het adviesorgaan. "Het is daarom belangrijk dat de regering een zo compleet mogelijk beeld schetst van de gemaakte afwegingen. Op die manier kan een meer politiek afgewogen oordeel over de afschaffing van de dividendbelasting worden gegeven."

De Raad van State adviseert het kabinet niet alleen de voorgeschiedenis van het omstreden besluit beter toe te lichten, maar ook om de effectiviteit "zo goed mogelijk te duiden".

Ook is de Raad van State kritisch over de hoge frequentie waarmee de fiscale wetgeving verandert. Volgens de raad leidt dit tot complexe wetgeving en aantasting van de voorspelbaarheid van het beleid.

Meer berichtgeving over en reacties op het belastingplan:

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.