Nieuws

Duisenberg: 'Zet kasschuif in voor begrotingstekort universiteiten'

Universiteiten moeten een voorschot krijgen op het geld dat tot 2024 vrijkomt door het verdwijnen van de basisbeurs.

Dat zegt Peter Duisenberg, voorzitter van de universiteitenkoepel VSNU. De Nederlandse universiteiten hebben volgens Duisenberg op korte termijn een half miljard euro nodig om "urgente knelpunten" aan te pakken. De tekorten zijn onder meer het gevolg van een grote toestroom van buitenlandse studenten. Universiteiten houden die toestroom graag in stand omdat die internationalisering ervoor zorgt dat Nederlandse universiteiten wereldwijd aan de top staan. Maar de financiering vanuit de overheid blijft achter bij deze ontwikkelingen.

Om op korte termijn de ergste druk te verminderen, kondigden de universiteiten gisteren in samenwerking eigen maatregelen aan. Duisenberg zegt een bijdrage van het ministerie van OCW te verwachten, maar stelt ook voor om een zogenoemde 'kasschuif' toe te passen; door het afschaffen van de basisbeurs komt er tot 2024 ongeveer 860 miljoen euro bruto vrij. Duisenberg wil dat bedrag naar voren halen, wat volgens hem een boekhoudkundige ingreep is die vaker bij de Rijksbegroting wordt toegepast.

"Het is van groot belang voor de toekomst van ons land dat we fors investeren in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Omdat de nood hoog is zetten we zelf op korte termijn al stappen. Universiteiten zullen onder andere meer gezamenlijk gaan investeren. Ook gaan we al geld inzetten voor onderwijs, voordat het ministerie van OCW de bijdrage definitief bekend maakt. We kunnen dus zelf al knelpunten aanpakken, maar om dit vol te houden verwachten we ook dat de overheid, samen met het bedrijfsleven, de handschoen oppakt", aldus Duisenberg.

» VSNU-rapport 'Ruimte voor investeringen en talent'

Gerelateerd

Afbeelding Nieuws

Inspectie: onderwijsbesturen moeten beter financieel plannen

Onderwijsinstellingen zijn over het algemeen financieel gezond, maar schoolbesturen zijn geneigd nogal voorzichtig te begroten, waardoor de reserves oplopen. Instellingen moeten daarom beter, meerjarig gaan begroten en transparanter gaan rapporteren. Dat moet leiden tot een betere planning van de inzet van de beschikbare middelen. Dat stelt de Inspectie van het onderwijs in het jaarlijkse onderzoek naar de financiële staat van het onderwijs.

x 1

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.