Nieuws

Nieuwe subsidieregeling voor innovaties duurzame binnenvaart

Het minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019 gepubliceerd.

De regeling betreft de opvolger van de begin dit jaar vervallen Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart.

Met de deze zomer al aangekondigde nieuwe regeling kan subsidie worden verstrekt aan bedrijven in de binnenvaartsector ten behoeve van projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-, NOX-, PM-emissies of methaanslip.

In aanmerking voor subsidie komen projecten die zijn gericht op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van de reductie van CO2-, NOX- en PM-emissies of methaanslip bij de voortstuwing van voor de binnenvaart gebruikte schepen.

Te ondersteunen projecten kunnen de vorm aannemen van experimentele ontwikkelingsprojecten, haalbaarheidsprojecten gericht op experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsprojecten gericht op industrieel onderzoek, industriële onderzoeksprojecten, innovatiecluster-exploitatieprojecten dan wel innovatiecluster-investeringsprojecten.

De subsidie bedraagt ten hoogste 250.000 euro per project. Het steunpercentage varieert per type project van 15 tot 50 procent van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) van de Stichting Projecten Binnenvaart te Rotterdam. Aanvragen voor 2018 kunnen worden ingediend tot en met 1 november 2018, aanvragen voor 2019 tot en met 1 maart 2019. Voor 2018 is een budget van 1,25 miljoen euro beschikbaar, voor 2019 200.000 euro.

Subsidie wordt verdeeld via een rankingsysteem waarbij de aangemelde projecten worden gerangschikt in de volgorde naar de mate waarin ze voldoen aan de volgende criteria: generieke toepasbaarheid, uitstootreductie en terugverdienend vermogen.

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.