Nieuws

Participatiewet pakt slecht uit voor arbeidsgehandicapten

Mensen met een arbeidsbeperking, die eerder in aanmerking kwamen voor een baan in een sociale werkplaats, zijn niet beter af met de Participatiewet.

Sinds de invoering van de wet op 1 januari 2015 zijn de baankansen van arbeidsgehandicapten juist gedaald en zijn meer van hen afhankelijk geworden van een uitkering. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport.

Het SCP keek naar de elfduizend mensen die eind 2014 op de wachtlijst van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) stonden, maar die door de nieuwe wet hun indicatie kwijtraakten. De baankansen van deze groep daalden van gemiddeld vijftig procent voor invoering van de Participatiewet naar dertig procent na invoering. Ook bleken contracten van mensen die wel een baan vonden in doorsnee van kortere duur en voor gemiddeld minder uren. Daarmee bleven ze meer afhankelijk van een uitkering.

De Participatiewet moet het voor werkgevers makkelijker maken om mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking aan te nemen. Voor de uitvoering zijn gemeenten verantwoordelijk. Het SCP komt eind volgend jaar met een eindrapport. Daarin wordt ook ingegaan op andere doelgroepen in de wet, zoals jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden.

Vakbonden geschrokken

Vakbonden zijn ontsteld over de uitkomsten van het SCP-rapport. “In dit rapport staat nu zwart op wit waar wij al die tijd het kabinet en gemeenten voor waarschuwen. Medewerkers met een beperking die willen en kunnen werken, staan massaal aan de kant", aldus FNV. “Nog steeds denkt het kabinet dat dit alles kan worden opgelost door loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Dat is echt een misvatting."

Ook CNV zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten. “Zeker nu het goed gaat met de economie en bedrijven schreeuwen om personeel is er geen enkel excuus meer om mensen met een arbeidsbeperking geen fatsoenlijke kans te bieden op de arbeidsmarkt".

Bron: ANP

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.