Nieuws

Fiscaal surfen - Week 1

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Loonbelasting en sociale verzekering

Hoger nettoloon voor vrijwel alle werknemers
Binnenkort krijgen miljoenen Nederlanders de eerste salarisstrook van 2019. Het netto bedrag dat onderaan de streep op de loonstrook staat, stijgt in 2019 voor vrijwel alle werknemers.
(Bron: ADP)

3e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' gepubliceerd
U kunt de 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' downloaden. In deze 3e uitgave zijn de tarieven, bedragen en percentages voor 2019 toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast of aangevuld.
(Bron: Belastingdienst)

Uurloongrenzen LIV 2019 gepubliceerd
Een werkgever die een werknemer in dienst neemt of heeft met een laag loon, kan jaarlijks na afloop van het kalenderjaar een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Dit heet het lage-inkomensvoordeel (LIV). De uurloongrenzen voor het jaar 2019 zijn recent gepubliceerd.
(Bron: BDO)

Inkomstenbelasting

'Spaartaks niet strijdig met Europees verdrag'
De vermogensrendementsheffing op spaargeld was niet in strijd met het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens.

Winst uit onderneming

Fiscaal voordeel voor bedrijven die verspilling grondstoffen tegengaan
Ondernemers die investeren in het tegengaan van grondstofverspilling kunnen belastingvoordeel krijgen met de MIA\Vamil. Dat blijkt uit de Milieulijst 2019.
(Bron: RVO)

Btw

Btw-strop dreigt voor uitzendbranche
Uitzendbureaus die tijdelijk huisvesting bieden aan arbeidsmigranten kunnen de hiervoor in rekening gebrachte btw mogelijk niet in aftrek brengen. Een strop dreigt als een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden stand houdt voor de Hoge Raad.
(Bron: TaxLive)

Vrijstelling van btw voor sportorganisaties en sportclubs uitgebreid
Diensten van sportorganisaties en sportclubs zijn vaak vrijgesteld van btw. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze vrijstelling uitgebreid.
(Bron: Belastingdienst)

Landbouw

Waardering van verpachte gronden in box 3 2018 beschikbaar
De uitgangspunten en normen 2018 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend.
(Bron: Belastingdienst)

'Landelijke Landbouwnormen 2018' beschikbaar
De 'Landelijke Landbouwnormen 2018' zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2018 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.
(Bron: Belastingdienst)

Belastingontwijking

Overheid stelt lijst laagbelastende landen op in strijd tegen belastingontwijking
De Rijksoverheid heeft een lijst van laagbelastende landen uitgebracht, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking.

Besluiten

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.