Nieuws

Fiscaal surfen - Week 3

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Winst uit onderneming

Hoge Raad oordeelt over herinvesteringsvoornemen
De kosten van funderingsherstel kwalificeren volgens de Hoge Raad als herinvestering.
(Bron: Deloitte)

Btw

Aangepaste btw-regels voor uitlenen personeel in de publieke sector
Op 28 december 2018 is het geactualiseerde btw-besluit ‘Ter beschikking stellen van personeel’ gepubliceerd ter vervanging van het besluit van 14 maart 2007.
(Bron: PwC)

Belastingdienst wijst ondernemers op mogelijkheid btw-verlegging na brexit
De Belastingdienst wijst ondernemers die regelmatig goederen afnemen vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) op de mogelijkheid om een vergunning voor btw-verlegging bij invoer aan te vragen. Dit in verband met de naderende brexit.

Nieuwe btw-regels vouchers: laatste kans om uitglijders te voorkomen
Op 1 januari 2019 zijn belangrijke nieuwe regels in werking getreden voor de btw-behandeling van alle cadeaukaarten, tegoedbonnen, prepaidkaarten en andere vouchers. Ook voor loyaliteits- en spaaracties zijn de gevolgen groot.
(Bron: PwC)

Verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting aan termijn gebonden
Vanaf 1 januari 2019 moet binnen zes maanden na afloop van het jaar een verzoek worden ingediend om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.
(Bron: Deloitte)

Toch weer btw-problematiek bij passend onderwijs
Vanaf 2014 hebben basis- en voortgezet onderwijsscholen de taak om leerlingen die wonen in de regio een passende plek in het onderwijs te bieden. Om hier invulling aan te geven bieden scholen extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, ofwel passend onderwijs.
(Bron: BDO)

Reisbureauregeling van toepassing bij enkele verhuurdienst vakantieaccommodaties
Het Hof van Justitie heeft een oordeel geveld over de vraag of de reisbureauregeling ook van toepassing is ingeval een ondernemer enkel woningen van derden verhuurt voor vakantiedoeleinden.
(Bron: Deloitte)

Auto van de zaak

Overgangsregeling privégebruik auto niet strijdig met verdragen
De Hoge Raad oordeelt dat de overgangsregeling bij de wijziging van de regeling privégebruik van de auto van de zaak per 1 januari 2017 niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het eigendomsrecht.
(Bron: Deloitte)

Internationaal belastingrecht

Brussel wil af van vetorecht belastingzaken
Het vetorecht van EU-lidstaten bij besluiten over fiscale wetgeving moet verdwijnen. De Europese Commissie wil er van af dat één land belangrijke regelgeving kan blokkeren.

Belastingdienst

Vertrekregeling Belastingdienst valt nog duurder uit
De omstreden vertrekregeling van de Belastingdienst valt nog duurder uit omdat medewerkers die onbetaald verlof hadden opgenomen richting hun pensioendatum alsnog recht hebben op een vertrekpremie.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.