Nieuws

Hoger subsidiepercentage en meer budget voor onderhoud monumenten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) gewijzigd.

De wijziging betreft een verhoging van het subsidiepercentage (van 50 naar 60 procent) en een verhoging van de subsidieplafonds voor groene monumenten (van 5 miljoen naar 8 miljoen euro) en voor overige rijksmonumenten (van 45,02 miljoen naar 54,02 miljoen euro).

Het subsidieplafond voor archeologische monumenten is niet verhoogd, omdat het beschikbare budget in de afgelopen jaren niet volledig is gebruikt. Een verhoging van het subsidiepercentage van 50 naar 60 procent kan voor de archeologische rijksmonumenten daarom binnen het huidige budget worden opgevangen, aldus OCW.

Over de regeling

Het doel van de regeling is het financieel ondersteunen van eigenaren van rijksmonumenten bij de instandhouding.

Op basis van de regeling kan aan de eigenaar van een rijksmonument of zelfstandig onderdeel voor een periode van zes kalenderjaren subsidie worden verstrekt voor het normale onderhoud van dat rijksmonument of zelfstandig onderdeel. Ook professionele organisaties voor monumentenbehoud (dit kunnen zowel privaatrechtelijke rechtspersonen als kerkgenootschappen zijn) kunnen worden aangemerkt als eigenaar.

Aanvragen kunnen jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.