Nieuws

NBA update verklaringengenerator, voorbeeldteksten en HRA

De NBA heeft een nieuwe versie van de Verklaringengenerator, een update van de voorbeeldteksten en een nieuwe pdf-versie van HRA deel 3 Voorbeeldteksten gepubliceerd.

Volgens de NBA is het belangrijkste verschil ten opzichte van eerdere versies dat de controleverklaringen door aanpassingen in de vraagstructuur nu beter aansluiten bij wet- en regelgeving. Zo is het nu mogelijk om voor bepaalde passages uit een voorbeeldtekst te verwijzen naar een bijlage of naar de NBA-website.

Verder volgt automatisch, indien van toepassing, een passage over eventuele samenloop van materiële onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling of een oordeel met een 'oob-passage' over kernpunten.

Redactionele wijzigingen

Bij controleobjecten anders dan jaarrekening is het verband met andere informatie, wanneer aanwezig, anders verwoord. In voorbeeldrapportages op basis van Standaard 810 Rapportage samengevatte financiële overzichten (HRA deel 3, sectie II, hoofdstuk 1.12) is de beschrijving van het object niet langer 'optioneel'. Verder is in de voorbeeldrapportages Standaard 2410 (HRA deel 3, sectie II, hoofdstuk 2.4) de aanduiding van de standaard verbeterd.

Nalopen

Door de complexiteit rond het genereren van een controleverklaring is het mogelijk dat de gegenereerde verklaring nog aanpassing behoeft. Wij raden u aan om de gegenereerde verklaring goed na te lopen.

XBRL

Van elke accountantsverklaring (controle-, beoordelings-, samenstellingsverklaring) is een XBRL-instance te genereren. Van de meest gebruikelijke wordversies van verklaringen zijn ook de XBRL-instances beschikbaar via het overzicht word-versies/XBRL-instances.

HRA

Voor de nieuwe versie van HRA deel 3 voorbeeldteksten zijn de meest recente voorbeeldbrieven te vinden via de pagina Voorbeeldteksten, maar deze zijn nog niet opgenomen in de generator of de pdf. Dit geldt ook voor de assurance-rapporten in nieuw format. De redactionele tekortkomingen rond voetnoten in het pdf-bestand HRA deel 3 worden zo spoedig mogelijk aangepast.

Het pdf-bestand bevat verder nog wel de ‘gewone’ goedkeurende controleverklaringen (subhoofdstuk 1.1.1) voor alle ‘varianten’ van een jaarrekening. In de subhoofdstukken 1.1.2 t/m 1.1.18, 1.2 en 1.2.20 zijn echter alleen nog de varianten 1 en G opgenomen. De overige varianten zijn wel beschikbaar via het overzicht word-versies/XBRL-instances.

De volgende controleverklaringen zijn komen te vervallen:

  • De controleverklaringen voor een debiteurenoverzicht en een opgave verzekerd belang;
  • De controleverklaring bij een jaarrekening op basis van én Titel 9 Boek 2 BW én IFRS for SMEs, met een oordeel met beperking ten aanzien van IFRS for SMEs en een goedkeurend oordeel ten aanzien van Titel 9 Boek 2 BW.

Het 'Ten geleide' en de 'Handleiding voor het gebruik van de generator' bevat meer uitleg over de gewijzigde vraagstructuur in de generator en in HRA deel 3. De NBA zegt zich aanbevolen te houden voor vragen of suggesties voor verbetering van de generator of de HRA deel 3.

De komende maanden werkt de NBA aan verder aan de actualisering van publieke-sector-rapportages, het aanpassen van de andere assurance-rapporten aan het nieuwe format met het oordeel (de conclusie) aan het begin, en het updaten van de generator voor onder meer XBRL-instances van een controleverklaring (Nederlands, Engels) bij staten (banken, verzekeraars) en van een controleverklaring (Nederlands) in de onderwijssector.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.